Jak vnímáte čas?

27.08.2013 17:08

V jednom z předchozích čísel newsletteru jsem psala o tom, že k vnímání světa používáme určité filtry, nebo také myšlenkové vzorce, které určují, čemu budeme hlavně věnovat pozornost a co naopak vypustíme. Jedním z těchto filtrů je způsob, jakým vnímáme čas a zda se přednostně zaměřujeme na minulost, současnost nebo budoucnost.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se společně podíváme:

  • Zda žijete v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti,
  • Jaký je váš preferovaný způsob vnímání času,
  • Jaká jsou vaše přesvědčení ohledně času a jak vás ovlivňují.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v září 2013!

Zpět