Jak vést hodnotící rozhovor?

31.10.2012 13:36

Na pracovní hodnocení by se měl manažer předem dobře připravit, to znamená:

 • seznámit zaměstnance se smyslem, účelem a průběhem hodnocení,
 • včas naplánovat a sjednat schůzky za účelem hodnocení, zvolit vhodné místo a dobu,
 • připravit si informace a podklady, zrekapitulovat si údaje z minulého hodnocení,
 • promyslet si strukturu a cíl hodnotícího rozhovoru,
 • požádat předem zaměstnance, aby se na hodnotící rozhovor také připravili, vyzvat je k sebehodnocení (je možné jim předem poslat otázky, na které mají odpovědět, nebo formulář, který mají vyplnit).

Při vlastním rozhovoru by měl manažer vždy nejdříve požádat zaměstnance o sebehodnocení, o jeho pohled na věc, a pak teprve sdělit vlastní názor. K tomu může použít následující otázky:

 • Jak vy sám / sama hodnotíte uplynulé období?
 • Do jaké míry se vám podařilo naplnit tento konkrétní cíl?
 • Co jste konkrétně pro splnění tohoto cíle udělal/a?
 • Jak jste vy sám / sama s tímto výsledkem spokojena?
 • Co se vám podařilo / co se naopak nepodařilo?
 • S čím konkrétně jste spokojen/a / nejste spokojen/a?
 • Co by vás mohlo dovést k lepšímu výsledku?
 • Co jste se při dosahování tohoto cíle naučil/a?

Na závěr ještě několik osvědčených tipů pro úspěšný proběh hodnotícího rozhovoru:

 • Vyhraďte si na hodnotící rozhovor dostatek času a nenechte se při něm ničím a nikým rušit.
 • Hodnoťte celé sledované období, nikoliv jen posledních pár dnů.
 • Klaďte otázky a naslouchejte. Mluvit by měl víc hodnocený pracovník než manažer.
 • Výsledky hodnoceného pracovníka nesrovnávejte s výsledky jiných, ani nepřipusťte hovor o výsledcích jiných pracovníků.
 • Zformulujte a odsouhlaste si s pracovníkem konkrétní, měřitelné a termínované cíle na další období.
 • Vyhněte se diskusím o výši mzdy a finanční odměně. Pokud výsledek hodnocení přímo ovlivní odměnu pracovníka, výši odměny sdělte, ale nediskutujte o ní.
 • Zakončete rozhovor v pozitivním duchu. Poděkujte pracovníkovi a vyjádřete důvěru, že dohodnutých cílů bude dosaženo.
Zpět