Jak vás ovlivňují vaše přesvědčení?

28.06.2013 13:14

Naše přesvědčení ovlivňují a formují naše chování. Utvářejí náš životní scénář. To, o čem jsme přesvědčeni a v co věříme, ovlivňuje naši odezvu na situace, do kterých se dostáváme, a na lidi, se kterými se setkáváme.

Většina našich přesvědčení se podle psychologů formuje do sedmého roku našeho života, pod vlivem rodičů a jiných významných lidí v našem dětství. To však neznamená, že už nás budou ovlivňovat navždy a že je nemůžeme změnit.

Přestože si svá přesvědčení většinou neuvědomujeme, ovlivňují každý okamžik každého dne našeho života. Fungují jako „pozadí“ na monitoru, jako nahrávka, uložená v naší hlavě. Pokud se nahrávka osvědčila a je pro nás stále užitečná, můžeme jí dále naslouchat. Neuškodí ale ji čas od času aktualizovat, abychom ji „promazali“, zbavili zbytečností. Jestliže ale nahrávka začne být pro náš život kontraproduktivní a omezuje naše myšlení o sobě samých, můžeme ji kompletně „vymazat“ a nahradit jinou.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • Jak se naše přesvědčení utvářejí a jaký na nás mají vliv,
  • Jaká přesvědčení zastávají úspěšní lidé.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů a krásných letních zážitků v červenci 2013!

Zpět