Jak umíte zavádět změny?

30.11.2012 13:04

Už jste se někdy pokoušeli něco změnit sami u sebe (například nějaký svůj návyk, způsob chování či myšlení) a nepovedlo se vám to?

A už jste se někdy pokoušeli změnit způsob chování či myšlení u většího počtu lidí najednou? To je typická situace, jestliže chceme jako manažeři zavést nějakou změnu ve firmě. Změnit chování u jednoho člověka není lehké a sami jste se o tom z vlastní zkušenosti mnohokrát přesvědčili. Změnit chování u několika desítek, nebo snad dokonce stovek lidí je velmi obtížné. Přesto je to možné.

Při zavádění změn firmy často využívají nástroje projektového řízení, vytvářejí projektové týmy. Chybou je, že tyto projekty jsou často zaměřeny hlavně na organizační nebo technickou stránku změny, a neberou dostatečně v úvahu lidskou stránku změny. Proti zavedení změny pak vzniká zjevná či skrytá rezistence, jednotlivci nebo celé skupiny pracovníků jsou v opozici, což může vážně ohrozit realizaci změny. Ve firmách existuje mnoho zkušeností s projekty změn, které – ač byly dobře navržené – byly nakonec neúspěšné, protože nezískaly podporu lidí, kterých se dotýkaly.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • Proč se lidé tak brání změnám,
  • Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme při zavádění změn,
  • Jak dobře komunikovat změnu.

Přeji vám pěkné počtení a mnoho úspěchů nejen při zavádění změn v prosinci 2012!

Zpět