Jak umíte přijímat zpětnou vazbu?

30.11.2009 15:35

Zpětnou vazbu si můžeme poskytnout sami, nebo o ni můžeme požádat někoho jiného. Například můžeme poprosit kolegu na poradě: „Sleduj mě, až budu vystupovat se svým příspěvkem, a pak mi řekni, jaké to bylo, čeho sis všimnul“.

Řada lidí má tendenci poskytovat nám zpětnou vazbu, ačkoli jsme o ni nepožádali. Jsou lidé, kteří prostě mají potřebu neustále posuzovat a hodnotit druhé. I když je taková zpětná vazba často spíše negativní, může pro nás být cennou informací. Jen je třeba umět ji správně přijmout a vhodně s ní naložit.

Myslíte si, že umíte přijímat zpětnou vazbu od druhých? Zkuste si odpovědět na tyto otázky:

  • Když vás někdo kritizuje, máte tendenci se hned začít obhajovat?
  • Když vás někdo kritizuje, máte tendenci ihned přejít do protiútoku a zkritizovat naopak něco na něm?
  • Když vás někdo kritizuje, máte tendenci se hned urazit?
  • Jak se cítíte, pokud na vás někdo hledá chyby?
  • Když vás někdo pochválí, máte tendenci chválu odmítat nebo bagatelizovat? („To nestojí za řeč“, „To by udělal každý“)
  • Když vám není zcela jasné, co druhý člověk svou kritikou myslí, požádáte ho o upřesnění a o konkrétní příklady?
  • Jste ochoten / ochotna něco změnit, pokud budete vědět proč?
  • Dokážete druhému člověku za zpětnou vazbu (i tu negativní) poděkovat?

Pamatujte si, že zpětná vazba od druhých lidí pro vás není direktivou, ale nabídkou k zamyšlení. Jestli ji přijmete, nebo odmítnete, je jen na vás, na její odmítnutí máte právo. Zamyslete se nad tím, co se zpětnou vazbou můžete udělat, jak ji můžete nejlépe využít. Může vám pomoci se v něčem zlepšit?

Úspěšný člověk je takový, který dokáže postavit pevné základy i z kamenů, které po něm ostatní házejí.

Zpět