Jak umíte delegovat?

30.07.2012 12:58

„Jsem na tom hrozně špatně s časem“, řekl mi nedávno můj klient – manažer. „Nic nestíhám. Hrnu to před sebou. Spoustu důležitých věcí pořád odkládám, protože na ně nemám čas“. „Co tedy děláte celý den v práci?“, zeptala jsem se ho. „Pořád řeším nějaké problémy“, zněla odpověď.

Je mnoho manažerů a podnikatelů, kteří mají podobný pocit. Většinu svého času věnují řešení každodenních, operativních problémů a na skutečně důležité věci jim nezbývá čas. Co jsou to ty skutečně důležité věci, kterými by se měl manažer zabývat? Například:

  • strategické úvahy o budoucnosti svého útvaru či firmy,
  • nastavování cílů sobě i podřízeným,
  • poskytování zpětné vazby podřízeným a jejich průběžné hodnocení,
  • získávání zpětné vazby od externích či interních klientů,
  • koučování podřízených,
  • rozvoj podřízených,
  • svůj vlastní rozvoj.

Těmto věcem by měl dobrý manažer věnovat minimálně 80% svého času. Pokud i vy sedíte na manažerské židli, zkuste si odhadnout, jak jste na tom vy. Kolik času těmto věcem skutečně věnujete? A jakým jiným věcem věnujete svůj čas a proč?

Jedním z důvodů, proč mnoho manažerů bojuje s časem a jsou přetíženi operativou, je nedostatečná dovednost delegovat. Nebo často spíše neochota delegovat, obava z delegování.

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • proč se mnohdy bráníme delegování,
  • jaké to má důsledky pro nás i pro naše podřízené,
  • jak správně postupovat při delegování.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v srpnu 2012!

Zpět