Jak to využít při zvládání změn?

30.04.2013 13:36

Představte se, že se rozhodnete začít pravidelně běhat. Pokud začnete tím, že si koupíte nové boty a zpracujete si tréninkový deník, pohybujete se na úrovni prostředí. Když skutečně vyběhnete do parku, pohybujete se na úrovni chování. Pokud se zabýváte tím, jak správně běhat a sledujete svou tepovou frekvenci, jste na úrovni schopností. Aby byla změna skutečná a trvalá, musí ale nastat i na vyšších úrovních – například identity (např. "Jsem běžec", „Jsem / chci být člověk, který je zdravý a v dobré kondici“) a hodnot a přesvědčení (např. „Být zdravý a štíhlý je pro mě skutečně důležité“, „Jsem přesvědčený, že pravidelné běhání lidem pomáhá udržet se v kondici do vysokého věku“).

Pokud se vám nedaří začít běhat, i když máte nové boty, vyčleněný čas a zpracovaný plán, zkuste se zamyslet, na které z vyšších úrovní se může nacházet nějaká bariéra. Jste na změnu skutečně připraveni i na úrovni schopností, hodnot, identity a smyslu?

Pyramidu neuro-logických úrovní si v takovém případě můžete projít i opačným směrem, zdola nahoru:

  • Jaké je vnější prostředí a kontext pro mé běhání? Mám vše, co pro to potřebuji? Je třeba něco změnit na této úrovni? Pokud ne, pak …
  • Co skutečně dělám? Jak postupuji, když jdu běhat? Co dělám předtím a potom? Jak skutečně dodržuji svůj plán? Co potřebuji změnit na této úrovni? Jestliže dělám vše podle svého plánu, pak …
  • Jaké pro to mám schopnosti a dovednosti? Jak to umím? Potřebuji něco změnit / něco se naučit? Jak a kde se to mohu naučit? Pokud vše umím, pak …
  • Proč vlastně běhám? Proč jsem se rozhodnul právě pro běh? Jak moc jsem přesvědčený, že je to opravdu důležité? Jak je to v souladu s mými dalšími hodnotami? S jakými hodnotami to naopak koliduje? Pokud vím, proč to dělám, pak …
  • Kým nebo jakým člověkem se chci stát? Jak chci být vnímán druhými lidmi? K jaké změně v této oblasti má moje běhání přispět? Pokud v tom mám jasno, pak …
  • Jaký v tom vidím pro sebe smysl? Pro koho to dělám? K čemu „většímu“ v mém životě tím přispívám?

Pokud jste takto prošli všechny úrovně, možná jste zjistili, kde se nachází váš blok nebo bariéra. S touto úrovní pak můžete dál pracovat, ať už sami, nebo s doprovodem kouče. Najdeme-li překážku na určité úrovni, je třeba začít pracovat s úrovní minimálně o jednu vyšší.

 

Zpět