Jak správně poskytovat zpětnou vazbu?

31.05.2012 10:36

Jak tedy postupovat při poskytování negativní zpětné vazby?

1. Popište konkrétní chování či výsledek, se kterým nejste spokojeni.

 •             Udělal jsi …
 •             Stalo se …

2. Mluvte za sebe a popište vlastní pocity a zkušenost (Ne „je to špatně“, ale „mě to vadí“).

 •             Když ty (děláš) ….., pak já (cítím) …..

3. Sdělte druhému důvody své nespokojenosti, jaké vaše potřeby nejsou naplněné.

 •             Když ty (děláš) ….., pak já (cítím) ….., protože (chci) …..

4. Požádejte partnera o návrh opatření a dohodněte konkrétní kroky, které budou následovat.

 •             Co navrhuješ ….?
 •             Co uděláš pro to, aby ….?
 •             Jak můžeme tuto chybu napravit?

5. Odsouhlaste si závěry. Je závěr, se kterým odcházíte vy a váš partner, shodný?

 •             Dohodli jsme se tedy na tom, že ….
 •             Můžeš mi prosím zopakovat ….?

6. Využijte příležitost k učení

 •             Co ses z toho naučil?
 •             Jaké poučení pro příště ti to dalo?
 •             Jak budeš postupovat příště, když …?

 

Můžete také využít koučovací způsob předávání zpětné vazby a formou otázek přimět partnera, aby svůj výkon či chování zhodnotil sám. Vhodné koučovací otázky pro zpětnou vazbu jsou např.:

 • Čeho jsi chtěl dosáhnout? Co byl tvůj cíl?
 • Jak vypadá skutečný stav? Jakého výsledku jsi skutečně dosáhnul?
 • Co jsi konkrétně pro dosažení tohoto výsledku udělal? Jak jsi konkrétně postupoval?
 • Jak jsi se svým výsledkem spokojený?
 • Co se podařilo / co se nepodařilo?
 • Co fungovalo / co nefungovalo?
 • Co by tě mohlo dovést k lepšímu výsledku?
 • Kdyby sis to mohl zopakovat, postupoval bys stejně, nebo bys něco udělal jinak? Co by to bylo?
 • Co ses při tom naučil? K čemu to bylo dobré?
Zpět