Jak se vyhýbáme odpovědnosti?

30.11.2010 13:33

Lidé používají mnoho různých "triků", jak se vyhnout odpovědnosti. Být "neodpovědný" je totiž často pohodlnější, příjemnější, snímá to z nás těžké břemeno svobody, nutnost vlastního rozhodování.

Oddalování rozhodnutí

Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti za vlastní svobodné rozhodnutí, je rozhodnutí oddalovat. Vyčkáváme pod nejrůznějšími záminkami, otálíme a v skrytu duše doufáme, že se situace nějak vyřeší sama. Odkládání rozhodnutí je ale také rozhodnutím!

Ať rozhodne někdo jiný

Snažíme se rozhodnutí "přehodit" na někoho jiného - na partnera, rodiče, šéfa, podřízené, lékaře, kartářku, nějakou autoritu ... Pokud později rozhodnutí vyhodnotíme jako špatné, hned tady máme krásného viníka, který je za to odpovědný. Pokud za nás rozhodnul někdo jiný, často k takovému rozhodnutí zaujímáme apatický nebo oponující postoj, umožnuje nám to nevzít na sebe plnou odpovědnost za realizaci takového rozhodnutí.

Ať rozhodne náhoda

Pokud nemáme po ruce vhodného člověka, který by vyřešil rozhodovací dilema za nás, může za nás rozhodnout "náhoda" nebo "osud". Hodíme si například mincí nebo kostkou, vytáhneme si černou nebo bílou kuličku, vyložíme si karty ...

Hra na oběť a viníka

Řada lidí se ráda stylizuje do role oběti: stále si stěžují, vidí sami sebe jako chudinku, která by přece tak ráda byla šťastná a úspěšná, ale pořád jí v tom něco brání. Kde je oběť, musí být také viník: někdo nebo něco může za naše problémy, neúspěchy, trápení. Do této role si můžeme dosadit podle potřeby partnera, rodiče, zaměstnavatele, nemoc, povodeň, ekonomickou krizi, počasí .... Výběr je skutečně neomezený a nějaký viník je vždy po ruce.

Co když ... ?

Mnozí lidé nedokážou udělat klíčové rozhodnutí ke změně kvůli silnému, často nevědomému přesvědčení, že když to udělají, postihne je nějaká katastrofa. Co když odejdu z tohoto zaměstnání a nenajdu jiné? Co když nechám děti o samotě a něco se jim stane? Tyto potenciální možné katastrofy nám pak poslouží jako vhodná záminka, abychom neudělali nic.

A jak se vyhýbáte odpovědnosti vy? Kde a kdy ji odmítáte převzít?

Zpět