Jak se chovají emočně inteligentní lidé?

30.06.2010 12:20

Intelekt je do značné míry vrozený. Můžeme se sice naučit používat své vrozené schopnosti efektivněji, ale výši svého IQ příliš ovlivnit nedokážeme. Na druhou stanu na své emoční inteligenci (EQ) můžeme stále pracovat, můžeme ji stále rozvíjet a zvyšovat. Když se nám to podaří, naše kontakty s druhými lidmi budou pozitivnější, příjemnější a produktivnější.

Jak se chovají emočně inteligentní lidé?

 • Jsou schopni pochopit rozdíly mezi jednotlivými lidmi a jedinečnost každého člověka.
 • Uvědomují si, že každý má své silné a slabé stránky, a respektují to.
 • Umějí dát druhým lidem najevo svůj respekt a uznání.
 • Jsou schopni vyjádřit své vlastní emoce, nestydí se za ně.
 • Za svoje negativní emoce nikoho neobviňují.
 • Nesnaží se manipulovat ostatními.
 • Nevnucují druhým své názory, snaží se pochopit rozdílná stanoviska jiných lidí.
 • Pokud je potřeba vyjednávat, snaží se najít řešení přijatelné pro obě strany.

Emoční inteligence (EQ) zahrnuje několik složek:

 • sebeovládání – schopnost zvládat a kontrolovat svůj emoční stav,
 • sebeuvědomění – znalost sebe, svých emocí, toho, co mi mé emoce sdělují,
 • empatii – schopnost rozpoznat a „číst“ emoce druhých,
 • sociální dovednosti – schopnost navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi.

Víte, jaká je vaše emoční inteligence? Jak rozvinuté máte její jednotlivé složky?

Zpět