Negativní příkazy

31.12.2012 14:54

Ve své řeči používáme věty oznamovací (něco konstatujeme), věty tázací (na něco se ptáme). Často používáme věty rozkazovací - něco požadujeme, chceme, povolujeme či zakazujeme - ať už sami sobě (v duchu, prostřednictvím své "vnitřní řeči"), nebo druhým lidem. Právě na tyto rozkazovací věty se dnes zkusíme blíže podívat.

Všechny formy příkazů a zákazů jsou totiž obzvlášť důležité pro programování naší mysli. Naše nevědomá mysl se totiž řídí příkazy. Ve větách, které slyšíme sami od sebe či od druhých lidí, hledáme příkazy, zbytek často ignorujeme. Příkazy mohou být pozitivní ("Už můžete jít domů"), nebo negativní ("Nedívejte se pořád z toho okna"). Právě s negativními příkazy a jejich vlivem na naši mysl je ale malý problém.

Pokud naše nevědomá mysl detekuje v hovoru nějaký příkaz, snaží se ho splnit. Háček je ale v tom, že naše nevědomá mysl neumí pracovat s předponou NE. Slyšíme-li nějaký příkaz, mozek automaticky vytváří vizualizaci, představu požadovaného stavu. Mozek si ale neumí vytvořit představu toho, že něco není, neexistuje. Místo toho si představuje to, co následovalo za předponou NE. Klasický příklad, který se uvádí na kurzech komunikačních dovedností, je např. tento negativní příkaz: "Můžete teď myslet na cokoli, s jedinou výjimkou. V žádném případě nemyslete na ledního medvěda". I kdyby vás do té doby ani ve snu nenapadlo myslet na ledního medvěda, teď se vám stoprocentně vybavil. Vaše mysl totiž identifikovala a splnila příkaz bez předpony ne, tj. "Myslete na ledního medvěda".

Stejným způsobem reagujeme, slyšíme-li nějaký negativní příkaz v běžném životě. Co udělá malé dítě, když mu řeknete "Nešlápni do té louže" nebo "Ne abys do toho brčka foukal!" ?

Z toho vyplývá, že nemá žádný význam říkat sami sobě či druhým lidem, aby něco NEdělali, na něco NEmysleli nebo něco NEcítili. Zkuste odhadnout, jakou reakci vyvoláme, když druhým lidem řekneme:

  • Musíš přijít na jiné myšlenky, nesmíš na ten rozchod pořád myslet!
  • Nemusíte se vůbec obávat, všechno bude v pořádku.
  • Nedávejte ty nevyřízené faktury do toho modrého šanonu!
  • Nedělej si s tím starosti.
Zpět