Jak programujeme sami sebe?

31.12.2012 11:23

Neurolingvistické programování se zabývá tím, jak pomocí jazyka (verbálního i neverbálního vyjadřování) programujeme sami sebe i druhé lidi, jak si vytváříme určité strategie či vzorce, které pak využíváme k dosahování výsledků. Sami sebe i druhé lidi programujeme téměř neustále, například tím, jak mluvíme, jaké výrazy používáme.

Pojďme se tedy dnes zamyslet nad tím, jak ovlivňujeme sebe i druhé tím, jak se vyjadřujeme.

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jak naši mysl ovlivňují negativní příkazy,
  • jak funguje, když negativní příkazy nahradíme pozitivními formulacemi.

Přeji vám pěkné počtení, pozitivní naladění a mnoho úspěchů v lednu 2013!

Zpět