Jak přejít z role oběti do role tvůrce?

31.10.2011 14:46

Prvním předpokladem je začít mluvit v první osobě namísto ve třetí a vyloučit ze svého slovníku slova jako „musím“, „nemohu“ či „nejde“.

Srovnejte následující výroky:

 

Je to beznadějné.

Zatím jsem nenašel řešení.

To nejde.

Rozhodl/a jsem se to neudělat.

Někdo by měl udělat první krok.

Mohl/a bych udělat první krok.

On mě rozčílil.

Dovolil/a jsem, aby mě jeho chování rozčílilo.

Štveš mě.

Když takhle mluvíš, mám vztek.

Už musím jít.

Už chci jít.

Nedá se s tím nic dělat.

Nechci s tím nic dělat.

Nemám na to čas.

Soustředím se na jiné priority, které jsou pro mě přednější.

Někdo by to měl začít řešit.

Jak bych to mohl/a začít řešit?

Choval se ke mně arogantně.

Vnímal/a jsem jeho chování jako arogantní.

Ta porada byla nudná.

Na té poradě jsem se nudil/a.

Na té schůzce se zase nic nevyřešilo.

Nedostatečně jsem se na tu schůzku připravil/a a neměl/a jsem připravený žádný návrh řešení.

 

Najděte alespoň 5 vašich obvyklých výroků ve třetí osobě a přeformulujte je do první osoby:

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

4…………………………………

5…………………………………

Zpět