Jak požádat o zpětnou vazbu?

31.10.2013 14:04

V běžném životě (ať už v práci či v osobních vztazích) často zpětnou vazbu zanedbáváme. Necháváme věci plynout, neověřujeme si, jak je vidí ti druzí. Když nic neříkají, předpokládáme, že je všechno v pořádku a někdy jsme pak zaskočeni, když se najednou setkáme s výčitkou či kritikou. Nestačí tedy jen čekat, až nám druzí lidé sami od sebe zpětnou vazbu poskytnou. Je dobré naučit se o zpětnou vazbu aktivně žádat.

Zkuste si následující cvičení na poskytování a přijímání zpětné vazby:

1. Vyberte si někoho, kdo je pro vás důležitý v práci nebo v osobním životě. Rozhodněte se, kdy a jak ho/ji můžete požádat o zpětnou vazbu. Ověřte si, do jaké míry ho/ji podporujete způsobem, který mu/jí vyhovuje a jakým chce, abyste ho/ji podporovala.

2. Vyberte si někoho, s kým máte problémy. Zvažte, jak byste ho/ji mohli požádat o zpětnou vazbu, týkající se toho, co byste mohli udělat, aby to mělo pozitivní vliv na vaše vztahy.

3. Vyberte si v práci někoho z vašich nejdůležitějších zákazníků (externích nebo interních). Kdy a jak jste ho naposled požádali o zpětnou vazbu? Jak byste ho o ni mohli požádat v současnosti? Jak by mohl vypadat systém pravidelné zpětné vazby s vašimi nejdůležitějšími zákazníky? Pokud ho zatím nemáte, jak byste ho mohli vytvořit?

Zpět