Jak postupovat, když druhý člověk nedodržel svůj závazek vůči vám?

30.12.2011 12:53

Jak reagujete, když vám druhý člověk něco slíbí a svůj závazek nesplní? Často se začneme rozčilovat a na nespolehlivého partnera si stěžujeme komukoli, kdo je ochoten poslouchat: „Ten XY mě už opravdu štve! Je děsně nespolehlivý!“ Takovému chování říká Fred Kofman ve své knize „Vědomý business“ neproduktivní stížnost. Sice tím možná trochu vyventilujeme svůj vztek, ale ničeho tím nedosáhneme a danou situaci to nijak nezlepší.

Opakem tohoto chování je produktivní stížnost, která vede jak k napravení nebo minimalizování vzniklých škod, tak k urovnání vztahů s nespolehlivým partnerem a umožnění další budoucí spolupráce. Produktivní stížnost je třeba adresovat příjemci závazku a vznést ji co nejdříve.

Fred Kofman doporučuje postupovat následujícím způsobem:

  • Ještě jednou ověřit, že závazek skutečně nebyl splněn a že tedy máte důvod ke stížnosti.
  • Zvolit vhodný čas a místo pro rozhovor s partnerem.
  • Ptát se, co se stalo a zjistit, jak danou věc vidí druhá strana.
  • Zhodnotit a formulovat škody, které vám vznikly.
  • Požádat o nápravu.
  • Sjednat nový závazek a dohodnout případné kompenzace.
  • Vyjádřit, že splněním nového závazku budete považovat záležitost za uzavřenou.

Cílem produktivní stížnosti není druhého obvinit, ale dát mu příležitost vysvětlit, co se stalo, a zachovat si čest.

Zpět