Jak myslí vaše tělo?

31.01.2013 11:15

Otázka v titulku se vám možná bude zdát poněkud nesmyslná. Copak tělo myslí? Myslíme přece mozkem, tím geniálním orgánem, kterým nás příroda obdařila.

Informace do mozku však přicházejí prostřednictvím našich smyslových kanálů a vjemů, které nám zprostředkují. A lidé se liší v tom, že stejnou situaci vnímají různým způsobem, podle toho, který systém získávání a zpracování údajů z vnějšího světa přirozeně preferují. To se pak projevuje v tom, jak myslíme, tj. jaké způsoby (vzorce) myšlení obvykle používáme. Zároveň se to projevuje také navenek, prostřednictvím určitých fyzických projevů našeho těla. Projevuje se to také v naší řeči tím, jaké výrazy používáme.

Rozpoznat preferovaný způsob vnímání a tím i myšlení jak u sebe sama, tak u druhých lidí, může být užitečné. Dokážeme lépe odhadnout, co se odehrává v hlavě druhého člověka, jak vnímá určitou situaci (možná úplně jinak než my!), a také například, jak formulovat své argumenty, aby nám tento člověk byl schopen naslouchat a abychom ho například dokázali o něčem přesvědčit.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • Jaký způsob vnímání a myšlení preferujete,
  • Jak můžete rozpoznat preferovaný způsob vnímání a myšlení u druhých lidí.

Pokud vás toto téma hlouběji zajímá, doporučuji publikaci „NLP v praxi“ autorky Sue Knight, odkud také čerpám některé poznatky v tomto newsletteru.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v únoru 2013!

Zpět