Jak můžete obohatit druhé?

27.12.2010 12:39

Cestou, jak nalézt více smyslu ve svém životě a současně obohatit druhé, je dávání.

Říkáte si možná, že dáváte dost. Nedávno byly vánoce, všem svým blízkým jste dali spoustu dárků a stálo vás to pěkné peníze! Tento způsob dávání nemám na mysli.

Ty nejkrásnější dárky druhým nemají materiální hodnotu. Můžeme je dávat každý den a nic nás to nestojí. Jen se musíme naučit skutečně dávat. Opravdové dávání je altruistické. Neptáme se "a co za to?", neočekáváme, že na oplátku sami něco dostaneme.

Co tedy můžeme druhým dávat?

Poděkování

Napište si seznam důležitých lidí ve vašem životě, nyní i v minulosti. Zamyslete se, jak obohatili váš život, jakým přínosem vám byli, co jste se od nich naučili. Pak jednoho po druhém navštivte, zavolejte jim nebo napište, a poděkujte jim. Uvidíte, jakou budou mít radost a jaké uspokojení tím sami získáte.

Pochvalu

Dobré věci v našem životě bereme často jako samozřejmost. Pro mnohé z nás je těžké pochválit své nejbližší - partnera, děti, rodiče, přátele. Řada šéfů neumí pochválit své podřízené. Často se soustředíme jen na negativní věci a lidem okolo nás neustále připomínáme, co dělají špatně, v čem by se měli zlepšit. Zkuste teď udělat pravý opak: na každém člověku z vašeho okolí najděte něco pozitivního a pochvalte ho za to. Efekt bude stejný jako v předchozím bodě.

Čas

Také máte stále pocit, že nevíte co dřív a že nikdy nemáte dost času? Čas člověk nikdy nemá, čas si člověk dělá. Udělejte si tedy čas na své blízké. Zavolejte kamarádovi a vyslechněte si jeho problémy. Navštivte babičku. Přečtěte dětem pohádku. Pozvěte partnera na večeři ve dvou. Čas je jeden z nejhodnotnějších darů, který můžete druhým dát.

Podporu

Kdy jste naposledy někomu nezištně pomohli? Kdy jste se někoho zeptali, zda něco nepotřebuje? Komu jste nezištně poskytli své know-how nebo informace? Koho jste v poslední době podpořili, postavili se za něj, nabídli pomocnou ruku? Je ve vašem okolí někdo, kdo by takovou pomoc nebo podporu potřeboval? Tak jděte a nabídněte mu ji.

Lásku

Kdy jste naposledy řekli svému partnerovi, že ho milujete? Kdy jste naposledy řekli svým dětem, že jsou pro vás vším? Kdy od vás vaši přátelé uslyšeli, jak jsou pro vás důležití? Lásku však nedáváte pouze slovy, ale hlavně skutky. Lásku dáváme, když o druhé pečujeme. Ale také, když se přestaneme snažit někoho změnit a necháme ho být tím, kým je. Když někomu věříme, že svůj život zvládne sám, a přestaneme mu do něj zasahovat. Když někoho podporujeme v jeho růstu a rozvoji.

Zpět