Jak můžeme naději posilovat?

30.05.2011 15:46

Jak můžeme naši naději posilovat a povzbuzovat? Co můžeme dělat pro to, aby naše naděje sílila?

Naději posiluje podpůrné působení druhého člověka. Je proto třeba si budovat síť podpůrných vztahů s blízkými lidmi a o tyto vztahy trvale pečovat.

Naději ovlivňují také naše vnitřní postoje. Jak vnímáte okolní svět a situace, do kterých se dostáváte? Vidíte je spíše pozitivně nebo spíše negativně? Dáváte jim spíše světlý nebo tmavý rám? Díváte se na svět převážně světlými nebo tmavými brýlemi? Učte se vědomě soustřeďovat na to pozitivní, zkoušejte u všeho hledat ty dobré stránky. Dívejte se na věci pozitivně a očekávejte, že věci dopadnou dobře. Pozitivní myšlení není vrozená dispozice, ale je to dovednost, které se dá naučit.

Protože se naděje vztahuje do budoucnosti, k našim cílům, je třeba si promyslet a ujasnit své cíle. Čeho konkrétně chcete dosáhnout? Když něco plánujete, zkuste si dopředu promyslet i „plán B“ – jaké jiné, alternativní cesty mohou vést k vašemu cíli? Dlouhodobé či vzdálené cíle si rozčleňte na řadu dílčích, uchopitelných cílů.

Důležité je také udržovat svoji motivaci. Naši naději posilují různé energizující zdroje – např. vzpomínky na to, jak se nám něco podařilo, představování si pozitivních věcí a zážitků z minulosti nebo příklady lidí, kteří dokázali něčeho dosáhnout a zvládnout přitom různé těžkosti.

Lidé silné naděje umějí nalézat trvalé a univerzální příčiny dobrých událostí a zároveň specifické a přechodné příčiny pro problémy a neštěstí, která nás potkají. Důležitý je i slovník, který používáme, když popisujeme věci, které se nám přihodily. Špatné události mohou být popsány beznadějným či nadějným způsobem.

Příklady beznadějných komentářů:

  • Jsem blbec.
  • Šéfové jsou tyrani.
  • Mám šanci 50/50, že ten nádor je rakovina.

Stejné situace lze popsat nadějným způsobem:

  • Mám kocovinu.
  • Můj šéf měl špatnou náladu.
  • Mám šanci 50/50, že ten nádor vůbec nic neznamená.

Vybavte si nyní nějakou situaci z nedávné minulosti, kterou jste vnímali jako problém, prohru, neúspěch či selhání. Jak byste mohli tuto situaci popsat za použití „nadějného“ slovníku?

Zpět