Jak milujete a jste milováni?

30.09.2011 10:56

Nejdříve si udělejte malý test, jehož autory jsou američtí psychologové Chris Fraley a Phil Shaver:

Který z následujících 3 popisů nejlépe vystihuje nejdůležitější partnerské vztahy, které jste kdy měli?

1. Pro mě je relativně snadné se k ostatním přiblížit. Jsem klidný/á, když jsem na nich závislý/á a oni jsou závislí na mě. Nedělám si často starosti s tím, že by mě někdo opustil ani že bych si někoho pustil/a příliš blízko.

2. Nemám úplně příjemný pocit, když mám k ostatním moc blízko. Je pro mě těžké jim zcela důvěřovat, dovolit si být na nich závislý/á. Když se ke mně někdo dostane moc blízko, jsem z toho nervózní. Mí partneři často chtějí, abych byl/a intimnější více, než je pro mě příjemné.

3. Zjišťuji, že ostatní se zdráhají ke mně přiblížit tak, jak bych si přál/a. Často si dělám starosti s tím, že mě můj partner doopravdy nemiluje nebo se mnou nebude chtít zůstat. Chtěl/a bych s druhým člověkem zcela splynout, a tato touha někdy lidi zastraší.

Toto jsou popisy tří základních způsobů, jak miluje a je milován dospělý člověk. Existují přitom pádné důkazy, že jejich původ tkví v raném dětství.

1 = jistý způsob,

2 = vyhýbavý způsob,

3 = úzkostný způsob.

Způsob, jak milujeme a jsme milováni, se projevuje v následujících oblastech:

Vzpomínky na dětství: Jistí lidé si pamatují rodiče, kteří jim byli vždy k dispozici, byli vřelí a láskyplní. Vyhýbaví dospělí si své matky pamatují jako chladné, odmítavé a nedostupné. Úzkostní dospělí si vzpomínají, že jejich otcové byli nespravedliví.

Postoje k sobě a k druhým: Jistí dospělí mají vysokou sebeúctu a příliš o sobě nepochybují. Ostatní je mají rádi a oni sami vnímají lidi kolem sebe jako důvěryhodné, spolehlivé, dobrosrdečné a ochotné pomoci. Vyhýbaví dospělí se dívají na ostatní podezřívavě, považují je za nečestné a nedůvěryhodné. Chybí jim sebejistota, zejména ve společnosti. Úzkostní dospělí mají pocit, že nad svými životy nemají skoro žádnou moc, ostatním příliš nerozumějí, neumějí předvídat jejich chování a tím jsou pro ně hádankou.

Cíle: Jistí lidé usilují o intimní vztahy s těmi, které milují, a snaží se najít rozumnou vyváženost mezi závislostí a samostatností. Vyhýbaví lidé se snaží zachovat si od lidí, jež milují, odstup, a spíše než na intimitu kladou důraz na úspěchy. Úzkostní lidé na svých blízkých lpí, neustále se obávají odmítnutí, a těm, které milují, brání v autonomii a samostatnosti.

Zvládání nesnází a projevování emocí: Jistí lidé přiznají, že jsou rozčileni, a snaží se své potíže využít ke konstruktivnímu cíli. Vyhýbaví lidé se nesvěřují. Když jsou naštvaní, neřeknou to, neprojeví či nepřiznají zlost. Úzkostní lidé své nesnáze a emoce okázale předvádějí.

Poskytování péče: Jistí partneři lépe zvládají péči o své blízké, citlivě vnímají, kdy je péče žádána a kdy nikoli. Vyhýbaví lidé jsou odtažití a necitliví k tomu, kdy je péče potřeba. Úzkostní partneři péči poskytují "kompulzivně" (zahrnují druhého péčí, ať o ni stojí či nestojí).

Sex: Jistí lidé se vyhýbají vztahům na jednu noc a nedomnívají se, že jim sex bez lásky přinese velkou radost. Vyhýbaví lidé spíše souhlasí s nahodilým stykem a mají větší požitek ze sexu bez lásky. Úzkostné ženy se zaplétají do exhibicionismu a v sexu se zcela podřizují partnerovi, úzkostní muži mají obvykle méně pohlavních styků.

Zvládání těžkostí ve vztahu: Jistí lidé hledají podporu u ostatních. Vyhýbaví lidé podporu nehledají a těžkosti řeší stylem "snažím se na to nemyslet". Úzkostní lidé se zcela zaměřují na vlastní stav a mnohdy nedokáží odhadnout, co prožívá partner.

Jistí lidé jsou celkově v manželství úspěšnější a prožívají méně konfliktů. Cítí se v blízkém vztahu bezpečněji, prožívají méně úzkostí.

Zpět