Jak dobře komunikovat změnu?

30.11.2012 13:14

Řízení změn znamená především komunikaci s lidmi. Ještě před zveřejněním změny bychom si měli uvědomit, kterých konkrétních lidí se změna bude nějak týkat a položit si otázky:

 • Kterých zaměstnanců se změna přímo dotkne?
 • Kdo z firmy se se změnou nejsnáze ztotožní, podpoří ji?
 • Kdo bude na naší straně, na koho se můžeme spolehnout?
 • Kdo se bude pravděpodobně změně bránit a proč?
 • Koho můžeme zapojit do realizace změny?

Důležitá je včasná komunikace změny. Na komunikaci je třeba naplánovat dostatečné množství času a začlenit do ní co největší počet pracovníků. Komunikace může mít mnoho různých forem – celofiremní setkání, schůzky a workshopy s jednotlivými pracovními týmy, individuální rozhovory, články, nástěnky …

Co zejména komunikovat:

 • Kde jsme a kam jdeme
 • Důvody – proč jsme se rozhodli pro změnu
 • Benefity – co změnou získáme
 • Negativní důsledky, které by přineslo pokračování současného stavu
 • Mapa rolí – kdo a co bude dělat
 • Rozdělení kompetencí – kdo je za co odpovědný
 • Problémy – co nás čeká za obtíže
 • Čas, rychlost – jak dlouho to bude trvat
 • Podpora – jakou podporu lidé dostanou
 • Kritéria úspěchu – jak a na čem poznáme, že se nám to podařilo
 • Jak budou lidé informováni
 • Co se nezmění a bude stabilní („ostrůvek jistoty“)
 • Pozitivní příklady – např. kde jinde byla podobná změny zavedena a jaké to mělo přínosy

Jak komunikovat:

 • Nejlépe osobně
 • Všem, kterých se změna týká
 • Pravdivě a otevřeně
 • Umožnit diskusi, dát lidem možnost vyjádřit se ke změnám
 • Pokud možno lidi začlenit do přípravy a realizace změn

Při přípravě a realizaci změn může být velmi užitečné využít koučování. Jednou z forem je individuální koučink manažerů, kteří jsou za změnu odpovědní a mají ji realizovat. Nejenom u řadových pracovníků, ale i u manažerů změna vyvolává zvýšený stres, vyplývající z:

 • vědomí zodpovědnosti za změnu,
 • strachu, že změnu nezvládnu,
 • nutnosti něco nového se naučit, chovat se jinak,
 • obavy z přetíženosti apod.

Manažeři často v této situaci hledají, jak se sami smysluplně k celé věci postavit, potřebují přemýšlet a mluvit o svých postojích, očekáváních a obavách.

Další osvědčenou formou je týmový koučink – koučování celého pracovního týmu (nebo týmů) před a v průběhu zavádění změny. Koučink lidem umožní ujasnit si své role v procesu změny, definovat konkrétní cíle, naplánovat konkrétní kroky apod.

 

Zpět