Jak budovat dobrý vztah?

30.09.2011 11:25

Podobně jako v práci, i v partnerském vztahu to funguje lépe, je-li každodenním nástrojem k využívání našich silných stránek. Naši partneři se do nás zamilovávají právě kvůli těmto silným stránkám a ctnostem. Silné stránky partnera, které nás původně přitahovaly, však začneme časem považovat za samozřejmost. Z obdivovaných vlastností se stanou otravné zvyky. Jakmile se toto stane, měli bychom zpozornět a snažit se svůj vztah opět aktivně budovat či zlepšovat. Stejně jako okrasná zahrada, o kterou dlouho nepečujete, i sebelepší vztah bez trvalé péče chřadne a uvadá.

Profesor Washingtonské univerzity John Gottman dokáže s 90% přesností předpovídat, které páry se rozvedou a které zůstanou spolu. Předzvěsti pravděpodobného budoucího rozchodu jsou následující:

 • časté hádky,
 • kritika partnera,
 • projevy pohrdání vůči partnerovi,
 • okamžitá obrana a snaha dokázat, že já mám pravdu a druhý ne,
 • chybějící odezva (například neodpovídání na dotazy partnera či vyhýbavé odpovědi),
 • záporně laděná řeč těla.

Naopak dobrá či zlepšující se manželství dělají následující věci:

 • Loučení: Ráno si řeknou "ahoj" a dozví se, co bude každý z nich ten den dělat.
 • Setkání: Po návratu domů se přivítají, na konci každého dne si beze stresu popovídají.
 • Náklonnost: Často se vzájemně dotýkají, drží za ruku, obejmou se, políbí, projevují si vzájemné něžnosti.
 • Jedno rande týdně: Alespoň jednou za týden jsou spolu jen oni dva v uvolněné atmosféře.
 • Obdiv a ocenění: Každý den si alespoň jednou prokáží lásku a ocenění, něco na druhém pochválí.

Zkuste se nyní zamyslet a napište si, jaké (nejméně tři) silné stránky vašeho partnera nejlépe vystihují? Co jste na něm nejvíce obdivovali v počátku vašeho vztahu? Čím vám imponuje teď? Ke každé z těchto silných stránek si napiště jednu událost z poslední doby, v níž tuto vlastnost prokázal. Dejte to partnerovi přečíst a požádejte ho, aby totéž napsal on o vás.

Zajímavé je, že spokojené páry vidí své partnery "růžovými brýlemi", vidí u nich i takové dobré vlastnosti nebo ctnosti, které jejich nejbližší přátelé vůbec nevnímají. Pokud někdo jejich partnera kritizuje, okamžitě se ho zastanou. Šťastné páry se dívají především na světlé stránky svého vztahu, zaměřují se spíše na silné stránky než na slabosti svého partnera a věří, že nepříznivé události, které mohou ohrozit jiné dvojice, se jich netýkají. Pozitivní iluze o partnerech se pak samy naplňují, protože "idealizovaní" partneři se opravdu snaží jim dostát. U spokojených dvojic převažuje optimistický způsob vysvětlování. Když jeden partner udělá něco špatného, druhý usiluje o nalezení věrohodného dočasného a specifického vysvětlení ("Byl hodně unavený", "Měl špatnou náladu", "Měl kocovinu" ...). Když naopak jeden partner udělá něco obdivuhodného, druhý to zveličí vysvětlením, které je trvalé a pronikavé ("Je úžasný", "V každé situaci si dokáže poradit" ...).

Nespokojené páry svým partnerům přisuzují méně silných stránek a ctností než jejich přátelé či kolegové, vidí na druhém hlavně jeho špatné vlastnosti a nedostatky, na které také často poukazují. U negativních projevů chování partnera nalézají spíše trvalá vysvětlení ("Je to mrzout", "Nikdy není pozorný", "Je to alkoholik" ...), jejich dobré skutky naopak zlehčují a relativizují ("Dneska se mu to náhodou povedlo", "To by dokázal každý" ...).

Zkuste nyní třemi větami charakterizovat svého partnera a tuto charakteristiku si napište. Nyní se podívejte, jaké výrazy ve vaší charakteristice převažují? Je to spíše chvalozpěv na partnerovy silné stránky, nebo kritika jeho nedostatků?

Důležité pro fungování dobrého vztahu je vzájemné empatické naslouchání. Naopak nedostatky v naslouchání patří obvykle k našim největším komunikačním nešvarům. Trénujte při partnerských rozhovorech vzájemné naslouchání. Omezte vnější faktory (křičící děti, zapnutá televize, hluk v autě ...). Soustřeďte se plně na svého partnera a na to, co vám sděluje. Dejte najevo, že ho slyšíte a že mu rozumíte. Ověřujte si pochopení. Ptejte se, pokud si nejste jistí, že rozumíte. Jste-li unavení či vás něco jiného vnitřně rozptyluje a nedokážete dobře naslouchat, řekněte to na rovinu, např. "Rád bych o tom s tebou mluvil, ale jsem teď hrozně utahaný, můžeme se k tomu vrátit ráno?"

Zpět