ICF Organizational Coaching Study z roku 2013

30.06.2014 13:43

Výzkum o využití koučinku v prostředí firem a organizací byl proveden společností Pricewaterhouse Coopers v roce 2013 a zahrnoval organizace z různých zemí i světadílů a z různých oborů činností. 

Jaké jsou jeho hlavní výstupy?

 • Ve většině organizací je koučink využíván pro top manažery, ale roste počet organizací, které jej využívají také pro střední management, pro specialisty a pro klíčové talenty.
 • Obecně je koučink používán víc k rozvoji talentů a lidí s vysokým potenciálem, než k „napravování nedostatků“ u méně výkonných zaměstnanců.
 • Většina dotázaných organizací využívá kombinaci externího a interního koučinku.
 • V případě externího koučinku firmy preferovaly zkušenější kouče, kteří mají manažerský background a vlastní zkušenosti v oblasti leadershipu.
 • Všichni dotázaní považují za velmi důležité dodržení důvěrnosti informací a diskrétnosti při koučování, ať už jde o interní nebo externí koučink.
 • Trénink interních koučů ve firmách kolísá od několikadenního výcviku po plně akreditovaný trénink.
 • Řada organizací nabízí výcvik v koučování liniovým manažerům, jako další nástroj, který mohou využít při vedení lidí.
 • Ti, co ve firmách rozhodují o nákupu koučovacích služeb, se řídí převážně doporučením a dobrou pověstí konkrétních koučů. Na druhém místě je rozsah zkušeností a délka praxe kouče. Některé firmy vyžadují zkušenost s koučováním určité skupiny klientů (např. na určité manažerské úrovni).
 • Firmy obvykle kouče aktivně nehledají ani neinzerují poptávku po koučinku. Často mají dlouhodobě vytvořený „pool“ svých externích koučů nebo vybírají z koučů, kteří je sami oslovili s nabídkou koučovacích služeb.
 • Jako nejvýraznější přínosy koučování firmy hodnotily zlepšení úrovně leadershipu a vůdcovských dovedností manažerů, zvýšení angažovanosti zaměstnanců a také zlepšení týmové práce.
 • Firmy se čím dál více snaží měřit efekt koučování, a to nástroji jako je 360° Feedback, nebo zaměstnanecké dotazníky a ankety. Pouze málo firem však zatím má nějaký formální kvantitativní proces měření výsledků koučování. Mnoho firem by uvítalo nabídku nějakého standardizovaného nástroje.
Zpět