ICF Global Consumer Awareness Study z roku 2014

30.06.2014 13:40

Tento průzkum, uskutečněný v roce 2014, proběhnul v celkem 28 zemích světa a jeho cílem bylo zmapovat povědomí lidí o koučinku. 

Co z průzkumu vyplývá?

  • Roste počet lidí, kteří vědí, co je to koučink, nebo si už koučink sami vyzkoušeli. Vyšší povědomí o koučování je u mladších věkových skupin. Nejnižší povědomí je u lidí starších 50 let.
  • Hlavní motivací, proč by lidé měli zájem vyzkoušet si koučink, je poznat lépe své silné a slabé stránky a maximalizovat svůj osobní potenciál.
  • Muži mají o koučink zájem hlavně z pracovních důvodů (dosažení konkrétních pracovních cílů, zvýšení pracovního výkonu …), kdežto ženy zmiňovaly hlavně důvody spojené s osobním rozvojem a osobním životem.
  • Více než 50% lidí z těch, kteří již koučování absolvovali, uvedlo, že si vybrali kouče, který je členem profesní organizace a má nějakou formální certifikaci či akreditaci. Úroveň spokojenosti s koučováním byla u těchto klientů výrazně vyšší než u těch, kteří spolupracovali s neakreditovaným koučem, a svého kouče by také mnohem častěji doporučili dalším lidem.
  • 83% respondentů uvedlo, že by pro ně akreditace kouče byla důležitým kritériem při výběru.
Zpět