ICF Global Coaching Study z roku 2012

30.06.2014 13:45

Do tohoto průzkumu z roku 2012 se zapojilo přes 12000 koučů ze 117 zemí, včetně České republiky. 

A co z něj vyplývá?

 • Koučování je stále rostoucí profesí. Odhaduje se, že v době průzkumu celosvětově působilo cca 47 500 profesionálních koučů, kteří dohromady generovali roční příjem téměř 2 bil. USD.
 • Profese kouče zůstává nejvíce zastoupena ve vysoce příjmových oblastech, jako jsou Severní Amerika, Západní Evropa a Oceánie – na tyto oblasti připadají ¾ všech činných koučů.
 • Studie nicméně ukazuje rychlý růst koučování na dalších trzích, např. v Latinské Americe nebo Východní Evropě.
 • Roční průměrný příjem kouče (generovaný pouze koučováním) kolísal od 50000 USD v USA a Západní Evropě, nejnižší příjmy – v průměru 24000 USD - vykazovali kouči ve Východní Evropě.
 • Na Východní Evropu připadalo pouze 3,5% celosvětových příjmů generovaných koučinkem.
 • Většina koučů kombinuje koučování s jinými činnostmi, např. s poradenstvím (62%) a vedením kurzů a tréninků (60%).
 • 54% koučů nabízí určitý rozsah služeb „pro bono“.
 • Asi 60% koučů uvedlo, že počet jejich klientů a příjmy z koučování za poslední rok stouply, pouze u 16% respondentů došlo k poklesu. Koučové hledí většinou do budoucna s důvěrou a očekávají další nárůst počtu klientů.
 • Koučové vnímají, že mezi veřejností roste povědomí o užitečnosti koučinku a že se zlepšuje obecné vnímání koučinku.
 • Za hlavní problém respondenti označovali, že se na trhu pohybuje hodně jednotlivců, kteří se nazývají kouči, ale nemají žádný formální trénink nebo kvalifikaci.
 • 53% dotázaných koučů se domnívá, že by profese kouče měla být nějak regulována. Touto otázkou se bude muset ICF nutně do budoucna zabývat a hledat nějaké vhodné řešení.
Zpět