Dvě dimenze vedení

31.01.2012 15:10

V literatuře o managementu můžete najít celou řadu různých klasifikací stylů vedení a manažerských typologií. Já osobně se domnívám, že pro způsob, jakým vedeme druhé, jsou nejdůležitější dvě kritéria, dvě dimenze. Tyto dimenze jsou bipolární a můžeme si je představit jako škály, kde se každý z nás nachází někde mezi dvěmi krajními body a obvykle každý z nás tíhne k jednomu nebo druhému konci této škály.

1. Orientace na úkoly a cíle x orientace na lidi a vztahy.

Na jednom pólu této dimenze se nacházejí lidé, kteří jsou primárně zaměření na úkoly a cíle. Zaměřují se tedy spíš na věcnou stránku. Důležité pro ně je dosáhnout plánovaných výsledků a vysokých výkonů, nehledě na to, jak to ovlivní vztahy mezi lidmi a atmosféru v týmu.

Na druhém pólu této dimenze jsou lidé, kteří jsou zaměření především na lidi a vztahy. Důležité pro ně je, aby je lidé měli rádi a aby vztahy v týmu byly přátelské a harmonické, i když by to mělo znamenat nižší pracovní výsledky.

Ke kterému z těchto pólů máte blíže vy?

2. Důvěra x nedůvěra.

Druhou důležitou dimenzí je dimenze důvěry v lidi. Na jednom pólu jsou vedoucí, kteří primárně lidem důvěřují. Domnívají se, že druzí lidé jsou schopní a kompetentní, mají v sobě velký potenciál, dokážou si samostatně určovat cíle a také jich dosahovat, dokážou si sami plánovat práci a dosahovat požadovaných výsledků, rádi přijímají odpovědnost, mají radost z dobrého výkonu, jsou iniciativní a kreativní, dokážou samostatně přemýšlet.

Na opačném pólu jsou lidé, který druhým v zásadě nedůvěřují. Domnívají se, že druzí lidé nemají dostatek schopností, jsou nesamostatní, vyhýbají se odpovědnosti, nelze od nich očekávat žádnou vlastní iniciativu a aktivitu a k práci musí být spíše přinuceni.

Ke kterému z těchto pólů máte blíže vy?

 

Zpět