Duben 2018: Dokážete respektovat druhé?

20.03.2018 11:21

Úcta a respekt k druhému člověku jsou základní stavební kameny jakéhokoliv mezilidského vztahu.

V koučování to platí dvojnásob - ať už jde o vztah mezi profesionálním koučem a jeho klientem, nebo manažerem-koučem a podřízeným. Dobrý kouč však jedná s respektem se všemi lidmi a ve všech situacích, nejen se svými klienty během koučovací schůzky.

Dokážete se k druhým lidem chovat vždy s úctou a respektem? Otestujte si to na následujících otázkách:

Dokážete rozlišovat mezi člověkem a jeho názory?

Umíte říct druhému "Sice s tebou nesouhlasím, ale respektuji tvé právo mít jiný názor"?

Nebo máte tendenci s odlišným názorem odsoudit i jeho nositele?

Vyjadřujete se o druhých lidech vždy slušně a s úctou, a to i v jejich nepřítomnosti?

Nebo o druhých lidech mluvíte hanlivě, dáváte jim nelichotivé nálepky, pomlouváte je za zády?

Domníváte se, že všichni lidé mají hodnotu a zasluhují si respekt?

Nebo se necháváte ovládat předsudky vůči konkrétním lidem, nebo celým skupinám? Schválněm jaké myšlenky a pocity se vám pojí s následujícími skupinami lidí:

 • Podnikatelé
 • Milionáři
 • Politici
 • Bezdomovci
 • Přistěhovalci
 • Důchodci
 • Lidé, kteří volí ... (doplňte svého neoblíbeného politika nebo stranu)
 • Homosexuálové
Dokázali byste bez problémů pracovat s lidmi z těchto skupin jako se svými klienty?
 

Respektujete čas druhých lidí?

Nebo chodíte pozdě na schůzky či porady a necháváte na sebe druhé čekat?
 

Respektujete právo druhých lidí sami se rozhodnout, a nést si odpovědnost za svoje rozhodnutí?

Nebo máte tendenci rozhodovat za druhé, vnucovat jim svá řešení, přebírat za ně odpovědnost, myslet si, že víte nejlépe, co je pro ně dobré?
 

Respektujete právo druhých lidí dělat chyby a poučit se z chyb?

Nebo lidi, kteří udělali chybu, okamžitě odsuzujete a kritizujete?
 

Považujete přání a potřeby druhých lidí za stejně důležité, jako jsou vaše vlastní?

Nebo jste přesvědčeni, že máte (někdy) právo prosadit své potřeby i na úkor druhých?
 

Jaký z těchto postojů k sobě a kdruhým lidem vás nejvíce vystihuje?

 • Já jsem dobrý/á, ale druzí nestojí za nic.
 • Já nestojím za nic, ale druzí také ne.
 • Já jsem dobrý/á, a druzí jsou také v pohodě.
U jakých konkrétních lidí / skupin, nebo v jakých konkrétních situacích byste se rádi dokázali chovat s větší mírou respektu? Kdy mohou mít druzí lidé pocit, že s nimi jednáte s despektem?
 
Mnoho úspěchů v respektování druhých vám přeje váš kouč Irma Bohoňková
 
Zpět