Druhy koučování

28.02.2014 12:08

Podle toho, jaké si zvolíme "třídící kritérium", můžeme rozlišovat různé druhy koučování.

Podle toho, kdo koučuje

 • "Čistý" nebo také profesionální koučink - klient si najme profesionálního kouče a nechá se koučovat. Koučink pak většinou probíhá jako série vzájemných setkání, na kterých klient společně s koučem pracuje na svých konkrétních cílech a zadáních. Kouč i klient jsou v rovnocenném, partnerském postavení: klient je expertem sám na sebe, na své cíle, na svá řešení, kouč je expert na proces hledání řešení a dosahování cílů.
 • Manažerské koučování - stále častější forma využití koučinku, kdy se manažer naučí používat koučovací přístup a koučovací techniky při vedení podřízených. Můžeme pak mluvit o koučovacím stylu vedení lidí. I když manažer umí koučovat sebelépe, nejde o "čistý" koučink, protože není splněná základní podmínka partnerského vztahu (šéf je prostě vždycky nadřízený, a když se tak rozhodne, může nechat koučování stranou a bouchnout do stolu ...). Nicméně jako přístup k vedení lidí je koučovací styl velmi efektivní.

Podle počtu koučovaných

 • 1 : 1, neboli individuální práce kouče s jedním klientem.
 • Skupinový koučink - dá se využít k úspoře času nebo nákladů při koučování. Kouč pracuje najednou se skupinou lidí, kteří mají podobnou zakázku, ale každý má svůj individuální cíl i způsob, jak se k němu dostat. V této podobě může být koučování např. součástí tréninku. Ve firmách může být skupinové koučování využívané např. při zapracování nových zaměstnanců nebo v programech outplacementu.
 • Týmový koučink - kouč opět pracuje najednou s větším počtem lidí. Tito lidé však tvoří tým, tj. mají nějaký společný cíl, ke kterému každý z nich určitým způsobem přispívá. Je třeba se proto na začátku dohodnout na pravidlech práce a shodnout se na společném cíli. Ve firmách se s úspěchem využívá při řízení pracovních či projektových týmů.

Podle způsobu kontaktu mezi koučem a koučovaným

 • Osobní, neboli "face to face" koučink. Kouč se s klientem osobně setkává, tato setkání mohou probíhat na půdě kouče (v jeho vlastní koučovně či pracovně), nebo na půdě koučovaného (třeba v pracovně manažera) nebo na neutrální půdě (v zasedačce, v kavárně ...) - každé z těchto uspořádání má své výhody a nevýhody.
 • Telefonický koučink - koučování probíhá po telefonu nebo po skype, klient v předem dohodnutém čase volá svému kouči. Využívá se opět k úspoře času či nákladů při koučování, nebo tam, kde není fyzicky možné osobní setkání.
 • Elektronický koučink - koučování probíhá formou chatu nebo prostřednictvím e-mailů.
 • Kombinace výše uvedených způsobů.

Podle místa a průběhu koučování

 • Koučování "u stolu" - kouč s klientem spolu sedí v nějaké místnosti a vedou rozhovor.
 • Koučování "na živo" neboli stínování - kouč s klientem tráví část jeho pracovního dne, sleduje ho při jeho běžných aktivitách (např. jednání s klienty, řízení porady, vedení hodnotícího rozhovoru s podřízeným spod.) a pak mu dává zpětnou vazbu, co viděl a slyšel, čeho si všimnul. Taková zpětná vazba je pak podkladem k formulování rozvojových cílů a práci na nich.
 • Koučování jako doprovázení - koučovací rozhovor nemusí probíhat jen v místnosti u stolu, ale například během vycházky do přírody, výpravy do hor ... Jedna koučka své klienty doprovází při expedicích do pouště.

Podle hloubky, kterou koučování zasahuje

 • Transakční koučink - pomáhá v dosahování konkrétních cílů, v plnění plánů, podporuje změnu zaběhnutých způsobů řešení problémů a nalézání nových způsobů. Ve firmách probíhá např. jako výkonnostní koučink obchodníků.
 • Transformační koučink - jde více do hloubky, podporuje změnu životních postojů, hodnot a přesvědčení, pomáhá měnit zaběhnutý způsob myšlení o problémech. Ve firmách probíhá např. jako leadership koučink, který manažerovi pomáhá změnit jeho styl vedení lidí.

Podle teoretického konceptu, ze kterého kouč vychází

Tady si nedělám ambice na vyčerpávající seznam, protože různí koučové čerpají z různých filozofických směrů, teoretických východisek a myšlenkových modelů. Uvedu tedy jen několik příkladů, se kterými se můžete setkat v našich krajích:

 • Systemický koučink
 • Solution Focused koučink
 • Results Oriented koučink
 • Gestalt koučink
 • NLP koučink
 • Psychodynamický koučink
 • Existenciální koučink
Ať už ale kouč vychází z jakéhokoli teoretického konceptu, základní principy koučování a jeho cíle jsou stejné - vždy jde o "zkompetentnění" klienta, zvýšení jeho sebedůvěry, uvědomění, odpovědnosti, schopnosti samostatně nalézat řešení. Odlišnosti jsou spíš v konkrétních používaných nástrojích a technikách.
Zpět