Dokážete odpouštět?

31.03.2011 15:08

Dokážete snadno a rychle odpustit lidem, kteří vám nějak ublížili, nebo odpouštět neumíte a nesete si s sebou z minulosti negativní pocity jako těžký balvan?

Napoví vám následující test podle amerického psychologa Michaela McCullougha:

Vzpomeňte si na jednu konkrétní osobu, která vám v minulosti hodně ublížila, a pak vyplňte následující položky testu. Uveďte vaše současné myšlenky a pocity k tomuto člověku, co si o něm myslíte právě teď. Ke každé položce přiřaďte číslo, které vaše současné myšlenky a pocity vystihuje nejlépe.

1 - vůbec nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - něco mezi, 4 - souhlasím, 5 - zcela souhlasím

 1. Postarám se, aby za to zaplatil/a.
 2. Snažím se mezi námi udržovat co největší odstup.
 3. Přeji si, aby se mu/jí stalo něco špatného.
 4. Dělám, jako by neexistoval/a nebo tady nebyl/a.
 5. Nedůvěřuji mu/jí.
 6. Chci, aby dostal/a, co si zaslouží.
 7. Je pro mne obtížné se k němu/ní chovat vřele.
 8. Vyhýbám se mu/jí.
 9. Pomstím se.
 10. Přestal/a jsem se s ním/ní stýkat.
 11. Chci, aby byl/a také zraněný/á a zoufalý/á.
 12. Odtahuji se od něj/ní.

Nyní si vyhodnoťte vaše výsledky. Test obsahuje dvě škály:

Motivace vyhýbat se: sečtěte svůj skór u položek 2,4,5,7,8,10 a 12.

U dospělých Američanů je střední hodnota na této škále okolo 12,6. Pokud máte 17,6 či více, náležíte do skupiny, která se nejvíce vyhýbá a je-li váš výsledek dokonce vyšší než 22,8, patříte mezi nejvíce vyhýbavých 10%.

Motivace pomstít se: sečtěte svůj skór u položek 1,3,9,9 a 11.

Je-li váš výsledek okolo 7,7, patříte mezi průměr. Máte-li 11 a více, patříte do nejpomstychtivější třetiny a nad 13,2 jste v nejpomstychtivější desetině populace.

Pokud jsou vaše skóry v jedné nebo v obou škálách vysoké, může pro vás být vaše neschopnost odpouštět velkou zátěží.

Zpět