Desatero efektivní argumentace

30.09.2010 15:11

Pokud chceme někoho o něčem přesvědčit, potřebujeme dobře argumentovat. Pomoci vám může následující desatero efektivní argumentace:

  1. Používejte věcné argumenty.
  2. Mluvte konkrétně (ne obecné fráze) a používejte příklady.
  3. Používejte jasné, krátké a jednoznačné věty.
  4. Poskytujte přiměřené množství informací, nesnažte se partnera zahltit.
  5. Zvolte vhodný slovník, mluvte jazykem partnera. Nepoužívejte žargon či cizí slova, pokud si nejte jisti, že jim partner rozumí.
  6. Zvolte adekvátní tempo řeči, přizpůsobte se tempu partnera.
  7. Respektujte partnera, nepřekřikujte ho, neshazujte jeho argumenty ani osobu.
  8. Dejte partnerovi možnost se zeptat a reagujte na jeho otázky či protiargumenty.
  9. Nehádejte se a neříkejte partnerovi, že se mýlí. Pokud se sami mýlíte, uznejte to rychle a ochotně.
  10. Na závěr vaše argumenty shrňte a vypíchněte to nejdůležitější.
Zpět