Dáváte na požadavek druhého vždy jasnou odpověď?

30.11.2011 14:18

Ruku na srdce, jak často se vám stane, že na požadavek druhého člověka odpovíte něco jako „Pokusím se“ nebo „Uvidím, co se dá dělat“? Takovéto nejasné odpovědi na požadavky jsou zdrojem mnoha nedorozumění. K vyhýbavým odpovědím se uchylujeme opět z obavy, například se bojíme požadavek odmítnout, abychom se druhého nedotkli nebo nevypadali jako neschopní.

Fred Kofman v knize „Vědomý business“ uvádí, že na jakýkoli požadavek existuje pouze šest jasných odpovědí:

1. Ano, slibuji. Pokud odpovíte takto, přijímáte tím na sebe plnou odpovědnost slovo dodržet a svůj závazek splnit.

2. Ne, to vám neslibuji. V takovém případě se můžete i přesto pokusit udělat, oč jste byli požádáni, ale neberete v tomto smyslu na sebe žádný závazek a druhému tak nedáváte právo činit vás odpovědným za jeho nesplnění. Jestliže nechcete požadavek přijmout, řeknete jasně "To neudělám" nebo "To nechci udělat", a nepoužívejte výmluvy typu "Rád/a bych, ale nemůžu to udělat". Když totiž řeknete "Nemůžu to udělat", bude automaticky následovat otázka "A proč nemůžeš?"

3. Potřebuji to vysvětlit. Pokud vám požadavek není zcela jasný, ptejte se (viz otázky v předchozí kapitolce).

4. Slibuji, že vám řeknu, jak jsem se rozhodnul/a do …. (přesný termín). Požadavek nemusíte vždy přijmout nebo odmítnout ihned. K tomu, abyste zodpovědně mohli přijmout nějaký závazek, někdy například potřebujete zjistit dodatečné informace, ověřit si dostupné zdroje, zeptat se dalších lidí, zda pro vás mohou zajistit potřebnou „subdodávku“. Když ale druhému řeknete „Dám vám vědět“, je důležité, abyste vždy řekli dokdy a tento termín také splnili. Jak často se vám už stalo, že jste marně čekali na telefonát od někoho, kdo řekl „Zjistím to a zavolám vám“?

5. Slibuji pod podmínkou, že vy uděláte ….. Například „Připravím pro vás tu zprávu do zítřejšího odpoledne, pokud mi dnes nejpozději do 14,00 pošlete výsledky prodeje za minulý měsíc. Je to pro vás takhle přijatelné?“ Podmíněný slib je vhodný, pokud splnění požadavku vyžaduje nějaké kroky, které nejsou ve vaší moci. Pak je ale třeba jasně formulovat podmínku, která má být splněna, a obě strany s tím musí souhlasit.

6. Dám vám jinou nabídku. Nemůžu vám slíbit A do B, ale můžu udělat C do D. Je to pro vás akceptovatelné? I když z nějakých důvodů nemůžete žádost přijmout, můžete navrhnout jiné řešení a pokusit se tak naplnit potřebu žadatele.

Zpět