Co z toho vyplývá?

30.01.2014 13:59

Co z toho tedy vyplývá? 

Na jednu stranu je v Čechách překoučováno a nabídka koučovacích služeb převažuje nad aktivní poptávkou.

Na druhé straně je stále mnoho firem a organizací (hlavně těch malých, středních a mimopražských), kde převládá direktivní styl řízení, je nezdravá firemní kultura, lidé jsou demotivovaní a jejich potenciál není využitý. Koučování jako styl vedení lidí či koučovací kultura jsou zde něčím nepředstavitelným či nedostižným.

Zdá se tedy, že kouči v Čechách stojí před výzvou, jak tyto potenciální klienty oslovit a přesvědčit, jak třeba i jinak nazvat, koncipovat, strukturovat a nabídnout svoje služby a jak prokázat jejich užitečnost.

Protože koučování stále považuji za nesmírně účinnou metodu pro rozvoj schopností manažerů vést lidi a zvládat řízení složitých organizací, jsem v tomto ohledu optimistou :-) 

Zpět