Co všechno by měl obsahovat hodnotící rozhovor?

31.10.2012 13:30

Různé firmy mají různě nastavené systémy pracovního hodnocení. Ale ať už je tento systém jednoduchý či sofistikovaný, ať už jsou hodnotící formuláře jednostránkové či desetistránkové, je to jen nástroj, který může být používán dobře nebo špatně. Základem pracovního hodnocení je vždy hodnotící rozhovor, tj. osobní setkání manažera a zaměstnance, při kterém oba ve vzájemném dialogu bilancují uplynulé období a plánují následující období. Během tohoto setkání by měla být řeč o celé řadě věcí.

Co by měl tedy hodnotící rozhovor obsahovat?

1. Pracovní výkon a výsledky zaměstnance:

  • Jakých výsledků zaměstnanec dosahoval v uplynulém (hodnoceném) období? Do jaké míry splnil uložené úkoly či cíle?
  • Jaké pracovní úkoly či cíle má splnit v následujícím období? Jaké výsledky od něj manažer očekává? Za jakých podmínek je zaměstnanec schopen zavázat se k jejich splnění?

2. Rozvoj zaměstnance:

  • Co se zaměstnanec nového naučil v uplynulém (hodnoceném) období? V čem se zlepšil, kam se posunul? Jaké jsou jeho současné znalosti a dovednosti? Pokud měl uložené nějaké rozvojové cíle, jak byly splněny?
  • Co by se měl naučit v budoucím období? V čem by se měl dále rozvíjet? Jaké znalosti a dovednosti bude potřebovat? Jaké jsou rozvojové cíle pro následující období? Jaké jsou ambice a kariérové cíle zaměstnance? Chce zůstat stále na stejné pozici, nebo má zájem o nějaký posun či změnu? Jaký posun či změnu mu firma může nabídnout?

3. Chování zaměstnance:

  • Jak je manažer spokojen s chováním zaměstnance v uplynulém období – zejm. co se týče jeho ochoty, vstřícnosti, spolehlivosti, dochvilnosti, komunikace s kolegy či ostatními útvary?
  • Jaké případné změny v chování zaměstnance by měly nastat?

4. Spokojenost zaměstnance:

  • Jak byl zaměstnanec v uplynulém období spokojený např. s pracovními podmínkami, organizací práce, využíváním jeho času, kapacit a schopností, ale také např. se způsobem vedení přímým nadřízeným?
  • Jaké změny zaměstnanec navrhuje do budoucna? Jaké má náměty a podněty týkající se zlepšení pracovních podmínek, organizace práce apod.?
Zpět