Co prozradí naše řeč?

31.01.2013 11:24

Preferovaný způsob vnímání a myšlení odráží i naše řeč, slova, která používáme, když o něčem mluvíme.

Představte si, že jednáte s nějakým člověkem. K jakému typu byste ho přiřadili, když slyšíte, že říká věty jako:

 • Pojďme se na to podívat.
 • Vidím to jasně.
 • Tady je to zřetelně vidět.
 • Vidím, co tím chcete říct.
 • Na první pohled to vypadá dobře.
 • Vidím to černě.

K jakému typu patří člověk, který říká:

 • Pojďme si o tom promluvit.
 • To zní dobře.
 • Slyším, co říkáte.
 • Dlouho to ve mně doznívalo.
 • Tady je nějaká disharmonie.

A k jakému typu patří člověk, který říká:

 • Mám z toho dobrý pocit.
 • Silně to na mě zapůsobilo.
 • Pojďme se na to vrhnout.
 • Učím se v tom plavat.
 • Vyschlo mi z toho v ústech.
 • Moc mi to nevoní.

Pokud člověk v řeči často používá určitá senzoricky zabarvená slova, jsou to zároveň slova, na které nejlépe slyší, protože odpovídají jeho preferovanému senzorickému typu. Pokud taková slova v rozhovoru s ním také používáme, pak mluvíme jeho jazykem a zvyšujeme pravděpodobnost, že nám tento člověk bude naslouchat, že nám porozumí, či že ho o něčem dokážeme přesvědčit. Této dovednosti využívají například úspěšní prodejci, když popisují zákazníkovi nabízený produkt nebo službu.

Představte si, že chcete přesvědčit svého kamaráda, aby s vámi vyrazil na víkendový výlet do hor. Co mu řeknete, jaká slova použijete, jestliže o něm víte, že je:

 • Vizuální typ,
 • Auditivní typ,
 • Pocitový typ?
Zpět