Co ovlivňuje firma jako celek?

29.06.2012 14:13

Nalezli jsme tedy celou řadu věcí, které lidi v práci motivují. Část z nich je spíše součástí personální politiky firmy, jsou využívány více méně plošně a jednotliví manažeři je nemohou příliš ovlivňovat. Sem patří například:

  • Systém odměňování ve firmě, podíl pevné a pohyblivé složky a pravidla pro její určení,
  • Firemní výhody a benefity
  • Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Zdravotní péče o zaměstnance
  • Celofiremní akce a společenská setkání
  • Nabídka vzdělávacích akcí
  • Péče firmy o vlastní talenty a obsazování volných pozic přednostně z vnitřních zdrojů apod.
Zpět