Co jsou to neuro-logické úrovně?

30.04.2013 13:32

Model neuro-logických úrovní si můžeme představit jako pyramidu o šesti „patrech“. Pojďme se podívat směrem odshora dolů, co se v jednotlivých patrech nachází.

1. Smysl, sounáležitost

Rovina smyslu se vztahuje k věcem, jež nás přesahují. Přemýšlíme o svém vztahu k větším, nás přesahujícím systémům (například naše rodina, náš tým, naše firma, naše komunita, náš svět …). Přemýšlíme, jaký odkaz po sobě zanecháme (a to zdaleka nejen při svém odchodu na onen svět, ale co po sobě například zanecháme po odchodu z určité pozice nebo společnosti, po ukončení této porady …). Na této úrovni si klademe otázky jako:

 • Jaký pro mě má smysl toto dělat?
 • Proč / pro koho to vlastně dělám?
 • Na tvorbě čeho se podílím?
 • Jak tím přispívám k fungování většího systému?
 • Jak to ovlivní tento větší systém, další lidi?
 • Jaký bude můj odkaz, co po sobě zanechám?

2. Identita, poslání

V rovině identity přemýšlíme o tom, kdo jsme, jaký pocit máme ze sebe sama a kým bychom chtěli být, jakým bychom se chtěli stát, jak bychom chtěli, aby nás vnímali druzí lidé. Tato rovina určuje, jak uvažujeme o sobě samém jako o člověku. Klademe si otázky jako:

 • Kdo jsem?
 • S jakou svojí rolí se nejvíce identifikuji?
 • Jak mě vnímají druzí lidé?
 • Kým / jakým člověkem se chci stát?
 • Jak chci aby mě viděli druzí?

3. Hodnoty a přesvědčení

Naše přesvědčení jsou emocionálně zabarvené názory o sobě samých, druhých lidech a životních situacích, které považujeme za pravdivé a platné. Nejsou to však fakta. Například: „Jsem přesvědčený, že lidem lze většinou důvěřovat“ nebo „Budu-li usilovně pracovat, dosáhnu úspěchu“. Hodnoty se odvíjejí z přesvědčení a jsou základem rozhodnutí, jež činíme. Jsou to věci nebo vlastnosti, které považujeme ve svém životě a v tom, co děláme, za důležité (např. čestnost, integrita, pokora, svoboda, radost a potěšení …). Na této úrovni si klademe otázky jako:

 • Proč to dělám? Jakou moji hodnotu to naplňuje?
 • Co je pro mě v této věci důležité?
 • O čem jsem přesvědčen/a?
 • Čemu věřím?

4. Schopnosti, způsobilosti

Na této rovině přemýšlíme o svých předpokladech, znalostech, schopnostech, dovednostech, o svých silných i slabých stránkách. Klademe si otázky jako:

 • Jak to dělám?
 • Jaké znalosti a dovednosti k tomu mám?
 • Které svoje schopnosti při tom využívám?
 • Na jakých svých silných stránkách mohu stavět?
 • Co mi chybí a jak to mohu získat?

5. Chování

Naše chování je to, co skutečně děláme a říkáme, to, co lidé kolem nás mohou vidět a slyšet. Máme určité zažité, charakteristické vzorce chování, které nám pomáhají dosahovat toho, co chceme, ale také máme vzorce chování, které se našemu úsilí stavějí do cesty a sabotují ho. Na této úrovní si klademe otázky jako:

 • Co přesně dělám? Jak postupuji?
 • Co skutečně dělám a co si jenom myslím?
 • Co nedělám?
 • Co vidí a slyší druzí lidé?

6. Prostředí

Rovina prostředí určuje kontext, v němž se projevují všechny výše uvedené úrovně. Je to vše co nás obklopuje, mimo nás samé. Na této úrovni si klademe otázky jako:

 • Kdy, kde, jak často to dělám?
 • S kým to dělám, s jakými lidmi?
 • V jakém prostředí to dělám?
 • Jaké vnější zdroje využívám?
 • Jaké zdroje potřebuji, ale nemám je?
Zpět