Co je možné měřit či hodnotit?

28.08.2014 14:54

Řekli jsme si, že je dobré dohodnout už na začátku, jak budou výsledky koučování hodnocené. Někde to bude jednoduché kritérium, jinde to bude třeba celý systém ukazatelů.

Co je tedy možné na koučování měřit či hodnotit a jaké nástroje k tomu můžeme použít?

Co hodnotíme?

Jaký je možný nástroj?

Výkon (interního) kouče

 • Sebehodnotící dotazník pro kouče
 • Hodnocení supervizorem

Spokojenost klienta s průběhem a výsledky koučování

 • Zpětnovazební dotazník pro klienta (vždy po určitém časovém úseku a na konci koučování)

Kvantitativní údaje týkající se managementu a administrace koučovacího procesu

 • Výkaz obsahující údaje jako počet odkoučovaných hodin, počet koučovaných, % manažerů, kteří absolvovali koučink apod.

Dosažený stupeň změny v chování a v dovednostech klienta / koučovaného

 • Sebehodnotící dotazník pro klienta
 • Hodnocení pozorovaných změn nadřízeným, kolegy nebo zákazníky
 • Test nebo zkouška dovedností před a po koučování
 • 360° Feedback
 • Development centrum

Dopad na výsledky firmy (obchodní, finanční …)

 • Měřitelné ukazatele – jaký měl koučink přínos pro výsledky koučovaného či celé firmy (např. velikost, počet, doba, frekvence, úspora, nárůst či snížení konkrétních parametrů)

Návratnost investice do koučování

 • Ukazatel ROI (srovnání dosažených měřitelných výnosů z koučování a nákladů na koučink)

 

Výzkum ICF prokázal, že ROI exekutivního koučinkového programu se u zkušených koučů pohybuje mezi 600 – 1000%, tj. každá koruna investovaná do koučování se vrátí 6 – 10 x.

Ať už si vyberete jakékoliv nástroje, důležité je vždy nějaké závěrečné vyhodnocení koučovacího programu udělat, aby koučink nevyšuměl jen tak do ztracena. Zpětná vazba je důležitá jak pro zadavatele, tak pro samotného kouče.

Dá se říci, že s hodnocením efektivity koučinku je to stejné jako s hodnocením přínosu jiných vzdělávacích nebo rozvojových aktivit. Je to možné, je to určitě potřebné a důležité, ale je třeba se nad tím předem zamyslet a dát si trochu práce s výběrem vhodných nástrojů. Moje zkušenost je, že pouze velmi málo firem v ČR má nastavený nějaký použitelný a vypovídající systém pro hodnocení investic do rozvoje zaměstnanců. A jaká je vaše zkušenost?

Zpět