Burza pozitivních afirmací

31.10.2010 16:41

Uvádím několik příkladů pozitivních afirmací. Pokud se rozhodnete tuto techniku vyzkoučet, je ale důležité, abyste si zformulovali afirmaci vlastní, vyjádřenou vašimi slovy, která bude co nejpřesněji vystihovat váš cíl.

 • Směřuji ke svým cílům a věnuji všechno své úsilí jejich realizaci.
 • Jsem cenný a jedinečný člověk.
 • Žiji inspirativní život.
 • Jsem na cestě k úspěchu.
 • Naslouchám a důvěřuji své vnitřní moudrosti.
 • Jsem sebevědomý/á, mám svůj plán a jsem schopný/á ho uskutečnit.
 • Každý den se dostávám o krůček blíž ke svému cíli.
 • Vážím si sám / sama sebe a odměňuji se za každý krok, který jsem naplnil/a.
 • Umím se dobře rozhodnout a správně reagovat.
 • Učím se, rostu a vidím příležitost ve všech životních zkušenostech.
 • Mám dostatek síly a energie k naplnění svých cílů.
 • Jsem v míru a harmonii se sebou i se svým okolím.
 • V mém životě je všechno v pořádku. Každý den se cítím lépe a lépe.
 • Mé úspěchy rostou a dělám stále větší pokroky.
 • Jsem to já, kdo rozhoduje o mém životě. Vnější okolnosti nemají na můj život žádný vliv.
 • Jsem nezávislý/á na mínění druhých.
 • Dokážu si vybrat, jaký život chci žít.
 • Moje práce má hodnotu a zasloužím si dobré ocenění.
 • Moje práce mě těší a naplňuje.
 • Moje okolí mě podporuje.
 • Můžu dělat cokoliv pro co se rozhodnu.

A jaké jsou vaše osvědčené afirmace?

Zpět