Březen 2017: Jak klást dobré otázky?

15.02.2017 10:12

Základním stavebním kamenem umění zvaného koučování a facilitace je dovednost klást druhým lidem otázky.

To přece umí každý, řeknete si. Pořád se přece druhých lidí na něco ptáme. Otázky v koučování ale fungují jinak, než otázky, které lidem běžně klademe.

Proč obvykle klademe otázky?

Proč nejčastěji klademe lidem otázky? Proč se jich na něco ptáme? Obvyklé důvody jsou tyto:

Získání informací

Otázky klademe většinou proto, abychom se my sami něco dozvěděli, získali nějakou informaci, odstranili nějakou naši neznalost nebo nejistotu. Přitom předpokládáme, že druhý člověk zná odpověď a dokáže (nebo bude ochoten) nám ji poskytnout. Jde tedy o zjišťovací otázky, například:

 • Kolik je hodin?
 • Kolik na to máme času?
 • Jak dlouho tady pracujete?
 • Hodila by se vám schůzka v úterý, nebo ve čtvrtek?
 • Co mu mám vyřídit?

Ověření

Dalším důvodem, proč se druhých lidí na něco ptáme, je to, že si něco potřebujeme ověřit. Například zda jsme druhému dobře rozuměli, zda on pochopil naše sdělení, zda druhý člověk něco udělal ... Například:

 • Sejdeme se tedy v úterý?
 • Už jsi zavolal tomu klientovi?
 • Je vám ten pracovní postup jasný?

Pokyn nebo příkaz

Otázky často klademe také tehdy, když chceme, aby druhý člověk něco udělal, chceme ho k něčemu přimět. Přikazující otázky nejsou skutečné otázky, jsou vlastně jen zdvořileji nebo zaobaleněji formulovaným příkazem nebo pokynem. Například:

 • Připravil bys mi do zítřka přehled o prodejích za minulý měsíc?
 • Můžete mi ten zápis poslat ještě dnes?
 • Mohl by sis to tady uklidit?

Rada nebo doporučení

Takovým otázkám říkám "radázky". Také to nejsou skutečné otázky, ale skryté rady nebo doporučení. Těmito otázkami podsouváme druhému nějaký návrh řešení, směřujeme ho k řešení, které chceme my sami - bez ohledu na to, jak by chtěl postupovat on. Například:

 • Co kdybys to udělal takhle?
 • Nechtěl byste vyzkoušet ještě tuto možnost?
 • Opravdu si myslíte, že to takhle bude fungovat?

Blízkým příbuzným "radázek" jsou otázky sugestivní a manipulativní - předem víme, jakou odpověď chceme slyšet, a ptáme se druhého takovým způsobem (nebo tak dlouho), dokud ji neuslyšíme. Častým cílem je vzbudit v druhém pocit viny nebo se zbavit vlastní odpovědnosti. Například:

 • Co si o tobě pomyslí kolegové, když se budeš takhle chovat?
 • Nechceš to přece ostatním pokazit - nebo ano?

Výtka nebo kritika

Některé zjišťovací otázky, zejména ty, které začínají slůvkem "proč", jsou ve skutečnosti skrytou výtkou nebo kritikou. Nejsou upřímnými pokusy o získání informací - z psychologického hlediska mají za cíl dát průchod naší úzkosti či hněvu. Druzí lidé je vnímají jako útok - a také na ně jako na útok reagují. To znamená obranou, nebo protiútokem. Například:

 • Proč máš na stole takový nepořádek?
 • Proč jsi ještě nezavolal tomu klientovi?
 • Proč jdete zase pozdě? Copak neumíte někdy přijít včas?
 • Proč mě neposloucháš, když s tebou mluvím?

Uvolnění napětí

Často lidem také klademe řečnické otázky. To také nejsou skutečné otázky, protože na ně ve skutečnosti ani neočekáváme odpověď. Naším cílem opět není získat informace, slouží spíš jako ventil pro uvolnění našeho napětí. Například:

 • Kolikrát už jsem ti říkal, abys to nedělal?
 • Copak se tady o všechno musím starat já?
 • Copak je to normální, takhle se chovat?

Proč klademe otázky v koučování?

Při koučování klademe otázky z jiných důvodů. Naším hlavním záměrem není získat nějaké informace, ale přivést druhého člověka k tomu, aby o věcech sám přemýšlel. Nejčastější cíle koučovacích otázek jsou:
 

Uvědomění

Chceme dosáhnout toho, aby si druhý člověk něco uvědomil či ujasnil. Chceme na něco zaměřit jeho pozornost. Například:
 
 • Čeho přesně chcete dosáhnout?
 • Co se stane, když uděláte ...?
 • Jaké to mělo důsledky?
 • Co jste se z toho naučil?

Převzetí odpovědnosti

Chceme dosáhnout toho, aby druhý člověk převzal svůj díl odpovědnosti a nesváděl neúspěchy pouze na druhé. Například:
 
 • Čím jste vy sám přispěl k této situaci?
 • Čím jsi mu umožnil, aby se takhle choval?
 • Když už se to stalo, co s tím teď můžeš udělat?

Podpora samostatnosti

Chceme dosáhnout toho, aby druhý člověk řešil věci samostatně a nespoléhal se stále na naši pomoc či radu. Například:
 
 • Co pro to můžeš ty sám udělat?
 • Kdyby tady nebyl nikdo, kdo by vám mohl poradit, jak byste postupoval?

Podpora kreativity

Chceme dosáhnout toho, aby druhý člověk něco vymyslel, navrhnul vlastní řešení. Například:
 
 • Co ještě vás napadá, že byste mohl udělat?
 • Jaké další možnosti ještě existují?
 • Kde jinde to ještě můžeme využít?

Ujasnění cíle

Chceme dosáhnout toho, aby si druhý člověk jasně a jednoznačně zformuloval své cíle a očekávání. Například:
 
 • Jak by měl vypadat výsledek?
 • K čemu chcete dospět?
 • Co by mělo být za rok jinak?
 • Jak poznáte, že se to podařilo?

Nastavení priorit

Chceme dosáhnout toho, aby si druhý člověk ujasnil priority. Například:
 
 • Co je teď pro vás opravdu důležité?
 • Co je důležité z dlouhodobého hlediska?
 • Kterým z těchto kroků potřebuješ začít?

Orientace do budoucnosti

Chceme dosáhnout toho, aby se druhý člověk díval dopředu, aby zvažoval a uvědomoval si, co nastane v budoucnosti, jaké jsou možné následky a dopady jeho kroků. Například:
 
 • Jaké budou výhody tohoto řešení?
 • Jaká vidíš rizika do budoucna?
 • Jaký to bude mít vliv na ostatní?
 • Jak na to bude ten člověk pravděpodobně reagovat?

Pozitivní motivace

Chceme druhého člověka pochválit a ocenit, a zároveň chceme, aby si uvědomil, co mu pomohlo dosáhnout dobrého výsledku, a využíval to i v budoucnu. Například:
 
 • Jak jste dosáhnul tak skvělého výsledku?
 • Co vám nejvíc pomohlo tu obtížnou situaci tak dobře zvládnout?
 • Jak se ti podařilo toho klienta přesvědčit?

Zpětná vazba

Chceme dosáhnout toho, aby druhý člověk sám sobě poskytnul zpětnou vazbu, aby si sám vyhodnotil své kroky a dosažené výsledky. Například:
 
 • Co konkrétně jsi od minulé schůzky udělal?
 • Jaký to mělo výsledek? Jak jsi s tím výsledkem spokojený?
 • Nakolik tě to přiblížilo k tvému cíli?
 • Co se vám dařilo, a co se vám zatím nedařilo?
 • Kdybyste si to mohl zopakovat, co byste udělal jinak?

Odhodlání k akci

Chceme dosáhnout toho, aby druhý člověk přešel od slov k činům, udělal nějaké konkrétní kroky, a chceme posílit jeho odhodlání, aby to skutečně udělal. Například:
 
 • Jaký teď bude váš první krok?
 • Kdy to uděláte?
 • Jak moc jsi odhodlaný to skutečně udělat?
 • Co se stane, když to neuděláš?

Jaké jsou koučovací otázky?

Jaké by tedy měly být koučovací otázky? Co je nejdůležitější při kladení dobrých otázek?
 

Stručné a jasné

V jednoduchosti je krása. Vyhýbejte se kladení příliš dlouhých nebo vícenásobných otázek - druhý člověk má problém si celou otázku zapamatovat a odpoví pouze na část.
 

Pozitivně formulované

Vyhýbejte se negativním formulacím otázek (které podvědomě evokují negativní odpověď), a slovům se silným negativním nábojem (např. problém, komplikace ...). Srovnejte tyto negativní otázky a jejich pozitivně formulované varianty:
 
 • Máte s tím nějaké problémy? x Co teď potřebujete vyřešit?
 • Co se vám nedaří? x Na jakou otázku hledáte odpověď?
 • Nechceš se nad tím zamyslet? x Když se nad tím zkusíš zamyslet, co tě napadá?

Otevřené

Vyhýbejte se kladení uzavřených otázek (umožňují pouze odpověď ano - ne). Uzavřené otázky "uzavírají" rozhovor i vašeho partnera v rozhovoru. Vždycky je možné uzavřenou otázku nahradit její otevřenou variantou. Srovnejte například:
 
 • Cítíte se dobře? x Jak se cítíte?
 • Napadá tě nějaké řešení? x Jak by se to dalo řešit?
 • Potřebujete s tím pomoct? x Jakou pomoc byste potřeboval?
 • Zvládnete to? x Co by vám pomohlo to zvládnout?
 • Mohl bys to udělat jinak? x Jakými jinými způsoby bys to mohl udělat?

Neutrální

Dobré koučovací otázky dávají druhému opravdový prostor nalézt si vlastní odpověď nebo řešení, nesnaží se ho nikam dotlačit. Jsou nepodsouvající a nemanipulativní. Nejsou v nich žádné skryté významy nebo úmysly tazatele. Neobsahují žádné soudy ani hodnocení. Srovnejte například:
 
 • Opravdu si myslíte, že je tohle řešení dobré? x Když to uděláte takhle, jaké to bude mít výhody a jaké nevýhody?
 • Proč jsi při tom jednání tak vybuchnul? x Co způsobilo, že jsi reagoval tímhle způsobem?
 • Proč jsi to udělal? x Co ses z této zkušenosti naučil?
Klást dobré koučovací otázky není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Dokud v tom nebudete mít takový cvik, že vás "ty pravé" otázky budou napadat jednoduše samy, je dobré se na koučovací rozhovor předem připravit a otázky si předem promyslet.
 
Mnoho úspěchů v kladení dobrých otázek vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!
 
Zpět