Analýza hodnot

29.09.2009 11:56

Jestliže se rozhoduji mezi dvěma možnostmi (např. „Mám zůstat ve svém současném zaměstnání, nebo mám přijmout jinou nabídku, která pro mě bude znamenat vyšší příjem, ale zároveň méně volného času?“), může mi „správnou“ odpověď napovědět analýza mých hodnot.

Každý z nás má svůj žebříček hodnot. Pro každého z nás jsou v životě důležité různé věci. Každý z nás má něco, bez čeho se v životě neobejde, co prostě musí mít, aby byl šťastný a spokojený. Zkuste si napsat seznam 20 věcí, které jsou důležité pro vás. Může to být například: rodina, volný čas, materiální zabezpečení, přátelství, svoboda, jistota, víra, zdraví, láska, harmonie, úspěch, radost …

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Hotovo? Dobře, teď si představte, že byste se poloviny z těchto věcí museli vzdát a mohli si jich nechat jenom deset. Které to budou?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A teď udělejte ještě jeden krok: Představte si, že se opět poloviny z těchto hodnot musíte vzdát a můžete si nechat jenom pět těch opravdu nejdůležitějších. Které to budou?

1.

2.

3.

4.

5.

Teď se ještě jednou podívejte na váš poslední seznam pěti položek. To jsou pravděpodobně vaše klíčové životní hodnoty.

Nyní se vraťme k našemu rozhodovacímu problému. Napište si vedle sebe obě varianty (nazvěme si je A a B), mezi kterými se rozhodujete. A teď si položte otázku:

  • Do jaké míry mi varianta A umožní naplňovat a realizovat moji klíčovou hodnotu 1, 2 … až 5? (Můžete si opět vypomoci číselnou škálou 1 – 10).
  • Do jaké míry mi varianta B umožní naplňovat a realizovat moji klíčovou hodnotu 1, 2 … až 5?
  • Jak jsou moje klíčové hodnoty uspokojeny a naplněny v tuto chvíli?
  • Jak se to změní, když nastane varianta A?
  • Jak se to změní, když nastane varianta B?
Zpět