10 nejčastějších bariér

30.06.2009 13:50

Jak si poradit s 10 nejčastějšími bariérami při dosahování cílů?

  • Pohodlnost a lenost

Nechce se vám začít? Pokuste se svůj cíl rozdělit na co nejmenší kroky a poproste někoho, aby vám pomohl dohlédnout na jejich plnění.

  • Nedostatek sebevědomí

Máte pocit, že právě vy to nemůžete zvládnout? Zkuste splnit úkol pod dohledem někoho, komu věříte, a pak ho požádejte o zpětnou vazbu. Zjistěte, co vám jde nejlépe, v čem si nejvíc věříte, a pokuste se to nějak využít při svém postupu.

  • Obava ze selhání nebo odmítnutí

Co když uděláte chybu nebo se vám něco nepovede? Co když vás ostatní kvůli tomu odsoudí? Připusťte si, že každý člověk občas chybuje a ne všechno se musí vždy povést. Neberte prohru osobně, je to jen mezistupeň na cestě k úspěchu. Ti nejúspěšnější lidé ve svém životě udělali spoustu chyb, ale nevzdali se po nich!

  • Obava ze špatného rozhodnutí

Co když se rozhodnete špatně? V každém okamžiku děláme to nejlepší možné rozhodnutí s těmi informacemi, které máme k dispozici. Nikdy nemůžeme vzít v úvahu úplně všechno, nikdy nebudeme mít k dispozici všechny informace. Špatné rozhodnutí je mnohdy lepší než žádné rozhodnutí. A nejlepší způsob jak napravit špatné rozhodnutí? Udělat další!

  • Špatné hospodaření s časem

Znáte své největší žrouty času? Pokuste se je alespoň částečně eliminovat. Když si připravujete svůj akční plán, stanovte si vždy priority a ponechte si časovou rezervu pro nepředvídané události.

  • Špatné nastavení nebo nedodržování priorit

Máte pocit, že nestíháte, že cílů a úkolů je příliš mnoho? Seřaďte si své priority, uvědomte si, co je skutečně důležité pro dosažení cíle a co vás naopak od těch důležitých činností odvádí.

  • Spokojenost s tím co je

Heslem některých lidí je "hlavně klídek a pohoda". Proč byste se měli k něčemu nutit, když je vám takhle dobře? Všichni se rádi cítíme v pohodě a v bezpečí, je to naše "komfortní zóna", kde se ale bohužel přestáváme dále rozvíjet. Naučte se dělat bezpečné výlety za hranice vaší komfortní zóny a tak ji postupně rozšiřujte do dalších zajímavých oblastí.

  • Nedostatek znalostí, dovedností a zkušeností

Nemáte potřebné znalosti a dovednosti? Nevadí, to jsou věci, které se dají doplňovat. Zjistěte si, co konkrétně vám chybí a co byste se potřebovali naučit. Přihlašte se do kurzu, čtěte knihy, čerpejte od zkušenějších kolegů ... Vyhledávejte aktivně příležitosti k dalšímu rozvoji a učení se.

  • Nedostatečná motivace

Chcete skutečně dosáhnout vytyčeného cíle? Jste schopni určit, co vás opravdu dokáže motivovat? Pokuste se to co nejvíce zakomponovat do vaší práce, rozvíjejte vlastní sebemotivaci, naučte se sami sebe odměňovat a chválit.

  • Nedostatečné zdroje

Nemáte vše, co byste potřebovali k dosažení svého cíle? Pokud nám chybí nějaké zdroje (ať už jde o čas, peníze, znalosti, technické vybavení nebo třeba podporu druhých lidí), musíme je začít aktivně vyhledávat. Nečekejte, až vám někdo potřebné zdroje "nadělí", sami si o ně řekněte, požádejte o pomoc a o podporu.

Zpět