Dlouhodobé rozvojové programy

Dlouhodobé rozvojové programy jsou kombinací tréninku a individuálního koučinku. Během tréninku účastníci získají znalosti a procvičí si dovednosti k jednotlivým vzdělávacím modulům. Následné individuální koučování jim pomůže tyto znalosti a dovednosti skutečně implementovat v jejich konkrétní manažerské praxi. Tím se eliminuje častý problém všech vzdělávacích aktivit, kdy obvykle účastník, ač plný dobrých předsevzetí, po návratu z kurzu zapadne do své každodenní pracovní rutiny a ke skutečné realizaci změn nedojde, nebo dojde jen v omezené míře. V rámci koučinku budou s každým účastníkem nastaveny konkrétní cíle – na čem chce pracovat, co chce změnit, v čem se chce zlepšit, co chce v praxi realizovat. Na jednotlivých koučovacích sezeních pak budeme hledat a plánovat konkrétní kroky k dosažení cílů a vyhodnocovat pokroky.

Struktura programů:

Délka trvání :            6 měsíců

Počet účastníků:        2 – 10

Místo:                        dle dohody se zadavatelem

Cena:                         30 000,- Kč za účastníka

                                   při účasti více než 2 účastníků z jedné firmy sleva 10%

Cena zahrnuje: 

 • 6 školících modulů (každý v délce 4 hodiny). Dle dohody možno realizovat jako 6 půldenních seminářů 1 x měsíčně, nebo jako 3 celodenní semináře 1 x za 2 měsíce.
 • Individuální koučovací sezení pro každého účastníka (2 koučovací sezení měsíčně, tj. 12 hodin individuálního koučinku během programu pro 1 účastníka). 
 • Písemné materiály a podklady k jednotlivým školícím modulům. 
 • Emailová a telefonická podpora během programu – každý účastník může využít 2 emaily nebo telefonické hovory s koučem měsíčně pro konzultování aktuálních problémů.

V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na pronájem školící místnosti, cestovné a ubytování lektora a na stravování, cestovné a ubytování účastníků.

Rozvoj manažerských dovedností

Program je vhodný pro manažery na všech stupních řízení, včetně mistrů, a pro personální rezervy na manažerské pozice.

Obsahová náplň školících modulů: 

1. Role manažera, manažerské styly

 • Co je součástí manažerské role
 • Jaké existují manažerské styly a kdy je vhodné který využívat
 • Proč má smysl vést různé lidi různě
 • Koučovací styl vedení 

2. Stanovování cílů a řízení priorit

 • Jak správně nastavit cíle
 • Cíle jako důležité motivační prvky v práci manažera
 • Řízení priorit: od „hašení“ problémů k efektivnímu výkonu
 • ABCD metoda řízení priorit 

3. Motivace

 • Motivační a demotivační faktory v práci
 • Druhy motivace
 • Jak motivovat sám sebe
 • Jak motivovat své podřízené
 • Motivační systém ve firmě 

4. Ukládání úkolů a delegování

 • Jak přesně vymezit kompetence, zodpovědnosti a povinnosti ve firmě
 • Způsoby interní komunikace ve firmě
 • Jak správně ukládat úkoly a formulovat příkazy
 • Co a jak delegovat 

5. Hodnocení a předávání zpětné vazby

 • Proč, kdy a jak hodnotit
 • Způsoby hodnocení zaměstnanců
 • Příprava a průběh hodnocení
 • Zpětná vazba zaměřená na výkon a na zlepšování 

6. Plánování, řízení času, vedení porad

 • Způsoby plánování a jejich využití
 • Používání akčních plánů
 • Efektivní kontrolování
 • Praktické tipy, jak lépe řídit svůj čas
 • Efektivní vedení porad

Řízení lidských zdrojů ve firmě

Program je vhodný pro HR manažery a personalisty větších firem a pro manažery malých a středních firem.

Obsahová náplň školících modulů:  

1. Systém personální práce ve firmě

 • Personální strategie a politika
 • Personalistika nebo řízení lidských zdrojů?
 • Hlavní cíle v oblasti řízení lidských zdrojů
 • Personální činnosti a jejich vzájemné souvislosti 

2. Nábor a výběr zaměstnanců

 • Plánování počtu a struktury zaměstnanců
 • Popis pracovní pozice
 • Stanovení požadavků na zaměstnance (kvalifikace, kompetence)
 • Zdroje a metody vyhledávání a náboru zaměstnanců
 • Metody výběru zaměstnanců, jejich výhody a nevýhody 

3. Efektivní výběrové techniky

 • Jak zvýšit úspěšnost při výběru zaměstnanců
 • Kompetenční model
 • Behaviorální interview
 • Assessment Centrum 

4. Motivování zaměstnanců

 • Motivy vs. stimuly
 • Základní potřeby zaměstnanců a co je naplňuje
 • Kritéria motivačního systému
 • Struktura motivačního systému 

5. Hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • Proč hodnotit
 • Co hodnotit (výkon x chování x kompetence)
 • Kdy a jak hodnotit
 • Cíle pracovního hodnocení
 • Nástroje a metody hodnocení
 • Jak nastavit systém odměňování
 • Možnosti a formy odměňování a jejich využití 

6. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

 • Identifikace rozvojových / vzdělávacích potřeb
 • Plánování vzdělávacích aktivit
 • Metody rozvoje a vzdělávání
 • Současné trendy ve vzdělávání zaměstnanců
 • Vyhodnocení efektivity vzdělávacích aktivit
Chcete připravit rozvojový program "na míru" pro vaši firmu či organizaci?