Cesta k úspěchu

Co je to úspěch? Pro každého něco trochu jiného. Někdo svůj úspěch měří dosaženou příčkou na žebříčku firemní hierarchie, množstvím vydělaných peněz či nashromážděného majetku. Pro jiného je úspěchem šťastná rodina a harmonické mezilidské vztahy. Další člověk se cítí úspěšný tehdy, když se může seberealizovat ve své práci, když ho uspokojuje a naplňuje to, co dělá. A pro někoho jiného zase úspěch znamená dosažení rovnováhy a vyváženosti mezi všemi oblastmi života.

Někdy je paradoxně vnější úspěch (dosažení určité pozice, moci, vlivu, materiálních statků) doprovázený silným pocitem vnitřní nespokojenosti. A naopak mnozí lidé navenek ne příliš úspěšní žijí šťastným a vyrovnaným životem.

Zastavte se na chvilku a zeptejte se sami sebe:

  • Jak moc se v tuto chvíli cítím být úspěšný/á?
  • A jak moc jsem v tuto chvíli šťastný/á a spokojený/á?
  • Co konkrétně pro mě znamená úspěch?
  • Jak to poznám, zda jsem ho dosáhnul/a?
  • Co všechno musí v mém životě být, abych prožíval/a pocit úspěšnosti a spokojenosti?

Úspěch není věc, která se dostaví sama od sebe. Musíme se o něj zasloužit, musíme o něj usilovat. Cesta k úspěchu je někdy procházkou růžovým sadem, někdy je však značně trnitá a kamenitá. Ať už pro nás znamená úspěch cokoli, cesta k jeho dosažení má určité atributy, které jsou univerzální, nám všem společné:

  • Potřebujeme vědět, co konkrétně chceme a kam jdeme, mít jasný cíl a vizi.
  • Potřebujeme zvážit své možnosti a z mnoha různých možných cest si vybrat tu naši, po které se vypravíme.
  • Potřebujeme si vytvořit plán a nastavit si priority.
  • Potřebujeme sílu a energii (a také zdroje, odkud ji budeme doplňovat).
  • Potřebujeme silnou vůli, abychom své plány a záměry dokázali také skutečně zrealizovat.

Na cestu k úspěchu se můžeme vydat sami. Určitě se nám ale bude hodit podpora a pomoc druhých lidí. Můžou to být naši blízcí, členové rodiny, přátelé, spolupracovníci ... Užitečným průvodcem nám může být také náš kouč.

Na těchto stránkách se dozvíte více o tom, co je to koučování a jak vám kouč může pomoci dosáhnout vašich cílů.

Vydejte se za vaším úspěchem. Přeji vám šťastnou cestu.

"Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že to nedokážeš, vždycky máš pravdu."                                                                                            Henry Ford