Archiv článků

Září 2018: Dokážete myslet pozitivně?

23.08.2018 13:24
V koučování se vždy zaměřujeme na řešení, hledání možných cest, dosahování výsledků a cílů. Naopak zaměření na problémy, stěžování si a hledání viníků do koučování nepatří, i když je to přístup, který je mezi lidmi (a v české populaci zejména) velmi rozšířený. Pokud chce kouč dosáhnout výsledku s...

Srpen 2018: Dokážete oceňovat druhé?

17.07.2018 15:28
Pozitivní zpětná vazba je důležitým nástrojem motivace. Posiluje chování, které je oceňováno, upevňuje dosažené výsledky, povzbuzuje k další snaze a aktivitě, pomáhá překonávat překážky. Proto je i v koučování oceňování klienta důležitým nástrojem kouče. Totéž samozřejmě platí při jakékoliv práci s...

Červenec 2018: Dokážete zaujmout koučovací postoj?

26.06.2018 10:42
Jestliže chcete používat koučování jako nástroj k vedení nebo rozvoji druhých lidí, je důležité, abyste dokázali zaujmout a udržet koučovací postoj, nebo chcete-li pozici kouče. Co to znamená? Mít koučovací postoj znamená "uklidit si" ve své hlavě, než začneme komunikovat s člověkem, kterého chceme...

Červen 2018: Dokážete upozadit své Ego?

22.05.2018 13:32
Je samozřejmě dobré a žádoucí, když je kouč silnou osobností. Na druhé straně příliš silné Ego může představovat závažnou překážku pro úspěšné koučování. Koučování je prostor hlavně pro klienta, dobrý kouč by měl stát v pozadí jako nenápadný průvodce, který vytváří podmínky a prostředí pro práci na...

GDPR

22.05.2018 13:20
25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. V souladu s ním jsem upravila ochranu osobních údajů svých klientů - viz Zásady ochrany osobních údajů.

ICW 2018 v Českých Budějovicích

22.05.2018 13:12
Jako každý rok, i letos v květnu proběhnul Mezinárodní týden koučování (International Coaching Week), během kterého profesionální kouči - členové ICF nabízejí zdarma akce, seznamující veřejnost s koučováním a propagující filozofii a přínosy koučování podle standardů ICF. V Českých Budějovicích...

Květen 2018: Důvěřujete druhým?

13.04.2018 14:37
Důvěra je jedním ze základních předpokladů koučování a koučovacího vztahu. Pokud ve druhé lidi spíše nedůvěřujeme, máme tendenci předpokládat, že jsou méně schopní, že věci sami nezvládnou, že si s obtížnými situacemi nebo problémy sami neporadí. To pak vede k tomu, že se za ně snažíme převzít...

Duben 2018: Dokážete respektovat druhé?

20.03.2018 11:21
Úcta a respekt k druhému člověku jsou základní stavební kameny jakéhokoliv mezilidského vztahu. V koučování to platí dvojnásob - ať už jde o vztah mezi profesionálním koučem a jeho klientem, nebo manažerem-koučem a podřízeným. Dobrý kouč však jedná s respektem se všemi lidmi a ve všech situacích,...

Březen 2018: Dokážete naslouchat druhým?

23.02.2018 13:29
Důkazem, že jste dobře naslouchali, není to, že vy jste porozuměli, ale že se druhý cítí vyslyšen. Jak dobře dokážete naslouchat vy? Zamyslete se sami nad sebou a upřímně si odpovězte na následující otázky. Své odpovědi si zapište. Když mluvíte s druhým člověkem, dokážete na něj v tu chvíli...

Prodloužení certifikace PCC

25.01.2018 11:18
Již podruhé jsem úspěšně obhájila prodloužení své certifikace PCC (Professional Certified Coach) a Mezinárodní federace koučů ICF mi tento titul udělila na další 3 roky do 31.12.2020.