Archiv článků

Prosinec 2018: Dokážete zvládat své emoce?

13.11.2018 13:31
Patří emoce do koučování? Rozhodně ano. Pocity a emoce jsou nedílnou součástí každé naší činnosti, neustále něco pociťujeme a prožíváme. Své emoce nedokážeme předem někde odložit, nechat je doma. Od kouče se rozhodně neočekává, že bude během své práce s klienty zachovávat poker face. Naopak, je...

Listopad 2018: Dokážete přijímat zpětnou vazbu?

23.10.2018 13:14
Proč je pro kouče důležité umět přijímat zpětnou vazbu? Proč by měl být kouč otevřený zpětné vazbě od druhých lidí? Protože zpětná vazba je základem učení. Na základě toho, jak druzí lidé reagují na naše slova, gesta a chování, se dokážeme (po)učit. Buď si ověříme, že jsme postupovali správně, nebo...

Vodňanské inspirace v listopadu 2018

01.10.2018 15:13
V období od 12.11. do 23.11.2018 jsme společně s lektory Pavlem Štursou a Štefanem Schwarcem připravili cyklus soft skills kurzů a workshopů pro vedoucí pracovníky. Tento cyklus jsme nazvali "Vodňanské inspirace", protože se koná v krásném prostředí vzdělávacího střediska Fakulty rybářství a...

Říjen 2018: Dokážete dávat zpětnou vazbu?

18.09.2018 12:36
Jednou z důležitých rolí kouče je poskytovat koučovaným zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu při práci s lidmi můžeme dávat z mnoha důvodů - například při splnění nebo nesplnění nějakého úkolu či závazku, vyhodnocení pokroku, při pracovním hodnocení ... Při koučování je hlavním cílem zpětné vazby...

Září 2018: Dokážete myslet pozitivně?

23.08.2018 13:24
V koučování se vždy zaměřujeme na řešení, hledání možných cest, dosahování výsledků a cílů. Naopak zaměření na problémy, stěžování si a hledání viníků do koučování nepatří, i když je to přístup, který je mezi lidmi (a v české populaci zejména) velmi rozšířený. Pokud chce kouč dosáhnout výsledku s...

Srpen 2018: Dokážete oceňovat druhé?

17.07.2018 15:28
Pozitivní zpětná vazba je důležitým nástrojem motivace. Posiluje chování, které je oceňováno, upevňuje dosažené výsledky, povzbuzuje k další snaze a aktivitě, pomáhá překonávat překážky. Proto je i v koučování oceňování klienta důležitým nástrojem kouče. Totéž samozřejmě platí při jakékoliv práci s...

Červenec 2018: Dokážete zaujmout koučovací postoj?

26.06.2018 10:42
Jestliže chcete používat koučování jako nástroj k vedení nebo rozvoji druhých lidí, je důležité, abyste dokázali zaujmout a udržet koučovací postoj, nebo chcete-li pozici kouče. Co to znamená? Mít koučovací postoj znamená "uklidit si" ve své hlavě, než začneme komunikovat s člověkem, kterého chceme...

Červen 2018: Dokážete upozadit své Ego?

22.05.2018 13:32
Je samozřejmě dobré a žádoucí, když je kouč silnou osobností. Na druhé straně příliš silné Ego může představovat závažnou překážku pro úspěšné koučování. Koučování je prostor hlavně pro klienta, dobrý kouč by měl stát v pozadí jako nenápadný průvodce, který vytváří podmínky a prostředí pro práci na...

GDPR

22.05.2018 13:20
25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. V souladu s ním jsem upravila ochranu osobních údajů svých klientů - viz Zásady ochrany osobních údajů.

ICW 2018 v Českých Budějovicích

22.05.2018 13:12
Jako každý rok, i letos v květnu proběhnul Mezinárodní týden koučování (International Coaching Week), během kterého profesionální kouči - členové ICF nabízejí zdarma akce, seznamující veřejnost s koučováním a propagující filozofii a přínosy koučování podle standardů ICF. V Českých Budějovicích...